Ur, Briller, musikk og klær hos Saastad

Urmaker Erling Ingebrigtsen er registrert med handelsbrev på Otta i tiden 4. november 1907 til 23. april 1913. Gunvald Saastad begynte som urmakerlærling hos Ingebrigtsen i 1910. Etter å ha avlagt prøve og fått fagbrev starter han for seg sjøl som urmakermester på Otta den 8. august 1913.

Av Odd Bakke, Otta

I 1922 kjøper han tomt på Ottekren og  bygger nytt hus med to butikklokaler og leilighet i 2. etasje. Her ble det lokaler for urmaker G. Saastad som hadde handelsbrev fra 2. juli 1923, og for Otta Manufaktur og Moteforretning som hans kone Irma drev i mange år.  I urmakerforretningen ble det foruten briller og klokker også solgt grammofoner/plater, musikkinstrument og sølvvarer.

 

Generasjonsskifte innen ur og optikk

Sønnen Gøsta Saastad utdannet seg til urmaker, og i 1955 også til optiker. I 1956 startet han sin egen ur- og optikforretning med lokaler hos Thor Syrrist. I 1964 ble Svein Storødegård ansatt som urmakerlærling og medarbeider hos ham. I 1966 overtok Gøsta Saastad urmakerforretningen etter sin far. Otta Manufaktur og Moteforretning var da overtatt av andre, og lokalene ble slått sammen til ett lokale for ur og optik.

I 1982 overtok Svein Storødegård urmakerforretningen ”G.Saastad Ur” for egen regning og drev denne avdelingen i det samme lokalet.

De gamle lokalene i Saastadhuset ble pusset opp og innredet til en spesialforretning i optik, tilsluttet salgskjeden Interoptik.

Flyttet "Nea lina"

I 1990 flyttet Svein Storødegård urmakerforretningen til ledige lokaler i Johan Nygårdsgate. Etter 40 år i urmakerbransjen – i september 2004 – overdro Svein forretningen ”G. Saastad Ur” til urmaker Tommy Korssletten med lokaler i Johan Nygårdsgate 10.

Optikforretningen ble i 1991 overtatt av tredje generasjon Saastad, sønnesønnen Gøsta Saastad jr. med optikerutdannelse fra bl.a. USA og Tyskland. I 1998 stod Ottatunet Kjøpesenter ferdig og optikforretningen flyttet inn her.

Dette er femte del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.

 

Flere artikler i artikkelserien:

Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1880-årene (1)

Mostugubui ble til apotek (2)

Loftsgård hadde butikk, kafé og hotell (3)

Ottekren drev utleie og solgte tomter (4)

Ur, briller, musikk og klær hos Saastad (5)

Ulvolden gikk fra møbler til sko (6)

Nea lina ble den nye bydelen (7)

I alt ni artikler