Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1860-årene

Først på 1800-tallet var det langt mellom landhandleriene. Med utbyggingen av den nye Kongsvegen i 1855, og med bru over Lågen og ny veg til Ottadalen i 1860-årene, økte ferdselen med varer og folk ved dette vegskillet.

Av Odd Bakke, Otta

Jernbanen gav fart til hotellutbygging

De store forandringene kom med jernbaneutbyggingen til Otta.

Den første jernbanen ble bygget fram til Mjøsa ved Eidsvoll i 1854, og krav om jernbane var det mange av. Regjeringen hadde foreslått at det skulle bygges en smalsporet jernbane fra Mjøsa ved Lillehammer til Sel. Stortinget bestemte imidlertid i 1890 at det skulle bygges bredsporet jernbane helt fra Hamar til Søre Sel.

Med Otta som endepunkt for jernbanen ble det fart i utbyggingen av servicebedrifter. Det var ikke lenger godt nok med en skysstasjon. På Mostugu og Sygard Loftsgård, hvor grunneierne hadde solgt store arealer til jernbanen, skulle det nå bli hotelldrift. Her ble det investert i store flotte hotellbygninger i nærheten av jernbanestasjonen. Otta hotell på Mostugu og Grand hotell på Sygard Loftsgård stod ferdige på den tid jernbanen ble åpnet til Otta i 1896.

Søstrene Forberg fra Skjåk så også mulighetene på Otta, og bygslet i 1899 en tomt på Sygard. Der fikk de satt opp en mindre hotellbygning som fikk navnet Bjørkheim hotell. Skredder Syver Olsen bygde også en mindre hotellbygning i tilknytning til sitt bolighus, med skredderverksted og agenturvirksomhet Nea lina.

På Ottekren var det også interesse for hotelldrift. En slektning hjemvendt fra Amerika gikk i gang med å reise et tre-etasjers stort bygg, men pengene strakk ikke til og huset ble stående halvferdig.

Fra landhandlerier til spesialforretninger

De gamle landhandleriene solgte alt fra hesjetrå i 25 kilos bunter til tråsneller. Ferskvarer som melk og kjøttvarer kjøpte folk flest direkte hos produsent. Seinere kom Julius Andersen med egen fiskeforretning, kooperativen med kjøttavdeling og ysteriet med melkeutsalg.

Med tiden ble det slutt med salg i løs vekt fra parafinfat, sirupsfat, mel- og sukkersekker. Landhandleriene ble til manufaktur-, sko-, jernvare- og kolonialbutikker, for til slutt å bli samlet i et kjøpesenter.

Dette er første del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.