Nyttig lærdom i Losje Kringen av IOGT

AVHOLD: Under krigen 1940-1945 var det ikke mange tilbud til aktiv ungdom. Antagelig var dette en medvirkende årsak til den store tilslutningen som avholdslosjen International Order of Good Templars (IOGT) fikk på Otta.

Lærte møte- og taleteknikk

Av Lars Grøneng. Hamar

I Losje Kringen lærte vi samhold, parlamentarisk styresett, her måtte vi lære å be om ordet før vi slapp til med innlegg, og framfor alt måtte vi tiltale møteleder med tittel.

I IOGT fikk vi lære taleteknikk, høflighet, saklig diskusjon, regnskapsrutiner, sekretær-arbeid, møteledelse, og framfor alt å ta ansvar for egne holdninger og å vise respekt for andres meninger.Vi kunne diskutere mangt og meget og være dypt uenige, men dette fikk ikke lov til å gå utover vennskapet. Det var tillatt å være motstandere i debatt, men det måtte ikke ødelegge broderskapets tanker og nødvendig lærdom.