Tidsbilde fra Otta anno 1919

Postmesteren beskriver betydelig næringsvirksomhet på Otta

 

I sitt svar gir postmesteren på Lillehammer et interessant bilde av Otta anno 1919:

“Folkemængden som sokner til Otta er av lensmanden opgit til ca. 1200 voksne. Til bedømmelse av foretningsforholdene oplyser lensmanden at der paa stedet er flere større hoteller, 7 betydelige Kjøpmansforetninger, apotek, rikstelegraf, Sel Sparebank og fra 1.7. d.a. Opplandske Kreditbanks filial, et større anleg for elektrisk jernsmelting, et par klæberstensforetninger og i omegnen flere betydelige stenindustivirksomheter, hvortil knytter sig kapitalsterke selskaper. Stedet er knutepunkt for 2 større dalfører idet hele Ottadalen har all sin trafik over Otta. Statsbanerne forbereder sig paa enda større trafik ved Otta st. fra den tid Dovre og Raumabanen blir ferdige og er derfor nu gaat igang med betydelige utvidelser av stasjonsanlæggende der.