Flatmo - fra den hundreårige småhusbebyggelsen

Bjørn Rusten på Otta har så absolutt en kulturarv å ta vare på. Huset etter besteforeldrene representerer småhusbebyggelsen på Otta slik den var for cirka 100 år siden. Det er derfor god grunn for at det, i likhet med andre hus Nea lina, hadde vært verneverdig.

Flatmo, hus på Otta

Flatmo 2013: Huset etter Hans og Bina Rusten. Foto: Per Erling Bakke 

Av Per Erling Bakke

Eiendommen som lå på Loftsgårdsgrunn ble opprettet ved skylddelingsforretning 29. mai 1915 og tinglyst 19. juni samme år. Hans Johnsen Rusten fikk skjøte samme året og eiendommen, vel ett mål stort, ble gitt navnet Flatmo.

Bygd i 1917

Huset, som ligger i Müllersgate 17, ble satt opp i 1917. Det var bygd dels i tømmer og seinere bordkledd, til slik det er i dag. Huset er holdt godt ved like, men er ikke lenger i bruk.

Det representerer småhusbebyggelsen fra stasjonsbyens første tid og må i dag kunne betegnes som et verneverdig kulturminne.

Kom fra Rustom og Nedre Tullut

Hans Johnsen Rusten var fra Rustom, i lia opp for Blekalia der han var født i 1877. Han var skiferarbeider og arbeidet i hellberget på Ottekren.

Kona hans, Bina, var født i 1886 og kom fra Nedre Tullut i Solhjemslia. Trolig var hun født i Johnsgard, en plass under Selsjord, der far hennes, John (Jo) Tullut var fra. På sine eldre år bodde han sammen med familien på Flatmo.  Hans og Bina fostra fire barn: John, Tora, Selma og Jenny.

I dag er det barnebarnet Bjørn Rusten som eier stedet og hvor familien bor i enebolig som de førte opp i 1969.

Otta 1920-årene: Hans J. Rusten bygde seg hus på Loftsgårdsmoen i 1917. Det ses helt til venstre ved elvebredden. Eben Eser i midten, dels skjult av skog. Til høyre Turmo og kommunens bolig for distriktsdyrlege, seinere for distriktslege. Foto: GB

Kilde: 
Statsarkivet i Hamar
Jonhild Rusten

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 13. april 2013.