Selsro får venneforening

Et lenge følt savn i bygda er i ferd med å gå i oppfyllelse. Selsro bo- og aktivitetssenter får en venneforening. 17. november 2004 møttes nær 40 selværer på Selsro og la grunnlaget. Fem personer danner nå et interimstyre som skal innkalle til stiftelsemøte i januar.

Gjennom årene har mange snakket om å danne en venneforening for Selsro. I høst kom intiativet. Tross stort snøfall møtte mange interesserte, så vel beboere som bygdefolk, som fulgte oppfordringen. De benket seg i spisestua på Selsro, onsdagskvelden den 17. november.

Leder av Sel sjukeheims venner var tilstede og orienterte om hvordan de hadde lagt opp stiftelsen av sin forening, og om forskjellige velferdstiltak for beboerne. Lederen av kommunens eldreråd kom også med gode råd og synspunkter.

Møtet resulterte i at det ble dannet et foreløpig arbeidsutvalg eller interimstyre. De skal legge grunnlaget for en venneforening og kalle inn til et stiftelsemøte i løpet av januar.

Sel kommune viste velvilje ved å spandere kaffe og bite-ti til de nær 40 frammøtte.

 

Publisert i Synnabruposten nr 2 2004