Engebret Hougens gate

(English version) Engebret Hougens gate er en sidegate på østsiden av jernbanelinjen i Otta sentrum. Hougen var medlem av komiteen som utarbeidet byskoleloven fra 1871.

Av Per Erling Bakke, Otta

Engebret Hougen som ung.Engebret Hougen (1826–1891) var fra garden Haugen på Sel. Han var en av de tre Hougenbrødrene som alle ble skolefolk. ( 1 ) Sin første lærerpost hadde han i Fredrikstad. Siden kom han til Nes på Hedmark som skolestyrer. Fra 1859 og til sin død var han klokker og skolestyrer av folkeskolen i Tønsberg. Han var medlem av kommisjonen som la fram utkastet til ny lov om folkeskole i byene som kom i 1871.

Hougen var alt i unge år dikter og eventyrforteller. Mest kjent er han for diktet ”Avskje mæ Høvringen” (Sjaa soli på Anaripigg) som han skrev 19 år gammel. Da eventyrsamleren Asbjørnsen besøkte Laurgard i 1842 var det 15-åringen Engebret som fortalte ham eventyr og sagn, blant annet om Per Gynt. ( 2 )

Kilder: (1) Årbok for Gudbrandsdalen 1952. (2) Norsk Allkunnebok, Fonna Forlag 1955.

 

Mer om Engebret Hougen:

Engebret HougenEngebret Hougen var første bestyrer på Slottsfjellskolen i Tønsberg. Der var han også Arbeiderforeningens første formann og i en kortere periode også  redaktør av Tønsbergs Blad.

Gudbrandsdølen Engebret Hougen, skolens første bestyrer

Søk også på "Engebret Hougen" på f.eks. Kvasir eller Google, så finner du mer om  en av landets mest betydelige skolepolitikere på slutten av 1800-tallet.

Haugen pÃ¥ Nord-Sel.I bakgrunnen ses Haugen på Nord-Sel, der Engebret Hougen vokste opp.