Svinglykkja (Svingen)

I Høgkringom, like ovenfor E-6, og rett sør for boligfeltet i Plassjordet, ligger den tidligere boplassen Svingen. Stien til Solhjemsbergum går like ved de gamle tuftene.

 

Av Per Erling Bakke, Otta

Svingen omtales som en plass i almenningen. Steinmurer etter gjerder og grunnmur av to hus er alt som i dag viser at dette har vært en boplass. Folketellingen fra 1875 betegner plassen på denne måten: Svingen Der ligger i Almindingen og ikke har Matr.- Løbe-no.

 

Sju personer i 1865

I 1865 var det ett hus i Svingen, som i dag er en del av en skogteig som tilhører eiendommen Kringen – gardsnummer 228, bruksnummer 6 . Der bodde det sju personer. Den 42-årige husfaren Hans Olsen Svingen var registrert som  ”Simpel Arbeider”. Han var født i 1823 og kom fra Nordre Næpløkken. I dette folketellingsåret stod han oppført som (be-)”Sidder i Almindingen”. Hans hadde hverken husdyr eller jord. Kona, Anne Johnsdatter var fra Johnsgard, en plass under Selsjord, der hun var født i 1829.

I 1865 hadde de tre barn: John (8), Ole (6) og Anne (2). I Svingen bodde også de ugifte kvinnene Ragnhild og Eldri Paulsdatter, begge 62 år. De er registrert som ”Inderst”, som betyr at de leidde seg inn der. I 1867 fikk Hans og Anne en datter – Marit. Hun ble gift med byggmester Ole P. Steen, som bygde seg hus på Otta. Marit døde i 1938.

Ved neste folketelling, i 1875, holdt Hans og Anne og  barna Ole, Anne og Marit fortsatt til i Svingen. Hans dreiv som dagarbeider, mens kona tok på seg spinning for folk. Imidlertid hadde de da fått brote seg en liten jordflekk. Der sådde de en åttedels tønne bygg og satte ei kvart tønne poteter. I tillegg fødde de seks geiter. Eldstegutten, John, var nå blitt tjenestegutt på Breden.

I sine eldre år, som enke, bodde Anne Johnsdatter Svingen hos datteren Marit Steen og familien hennes. De bodde da på Brustad som lå østsida av Loftsgårdsbrua. Der døde hun i 1910. 

 

Fraflyttet etter 1900

Neste generasjons besitter i Svingen, John (Jo) Hansen Svingen (1857-1941), giftet seg i 1882 med Rannei Bersvensdatter. Hun var født i 1849 på Bondestad, en plass under Breden. Sammen fikk de barna Hans (f. 1883), Rønnaug (f. 1887), Anne (f. 1888) og Johan (f. 1892). De var alle født i Svingen, unntatt Anne som kom til verden på Bondestad.

Jo Svingen ble gift på nytt i 1899, denne gang med Ingeborg (Ymbjør) Jacobsdatter Frikstad. Hun var født i 1874 på plassen Frikstad som lå sør for Ulvolden. Jo og Ymbjør bodde i Svingen da det  første barnet deres, Johannes, ble født der i 1899. Seinere flyttet Svingenfolket til Otta og det var ikke bare plassnavnet de tok med seg, men også huset. Det satte de opp igjen på bygsla grunn vis á vis Otta skole i det tidligere Loftsgårdsmoen, i dag bedre kjent som området på sørsida av Storgata. Jo og Ymbjør fikk i alt seks barn. I flere år arbeidet Jo ved jernbanen.

 

Kildehenvisninger:

Folketellinger 1865, 1875 og 1900

Sel kommune, stadnavnregistering Kringlia

”Søre Næpløkken/Vangslien” og ”Nørdre Næpløkken/Vangslien”, Aud Sandbu, Otta

Sverre Haugen, Otta

 

Les hele artikkelen her: Bredebygden Nedlagte plasser og bruk – og folket som bodde der