Nørdre Breinna (Nordre Brenden)

Høgt og fritt mot sør ovenfor den bratte Blåhammaren ligger det nørdre Breinnbruket. Jamnhøgt og med kort avstand grenser det til nabobruket Søre Brenden. Eiendommen grenser også mot skogteigene til Solhjemsbergum og de tidligere Næprudbrukene.

 

 

Av Per Erling Bakke, Otta

Gnr 200, bnr. 8

Fra Solhjemslivegen  ovenfor bommen går det skogsbilveg over Solhjemsåa og vestover med stikkveg ned til Nordre Brenden. Plassen har vært feriested gjennom flere tiår. Tidligere var dette to bruk: Brennen nedre og Brennen nordre. Brennen nedre ble kalt både Berget og Eldriberget. Det siste var etter ei Eldri som bodde der.

Eiendommen består i dag av 106 mål skog og beitemark. Den siste brukeren, som imidlertid ikke bodde der, solgte eiendommen i 1951. Dagens eier er Randi Moe, som bor i Asker.

 

Velstelte hus

I dag ligger tre velstelte hus øverst på eiendommen. Ei lita tømra stue med tak belagt med villskifer er fra 1800-tallet, og ble stelt  på i 1902. Et bordkledd hus har skifertak, mens det tømra stabburet er tekt med takpapp.

Trågjerder omslutter hele den brattlendte jordvegen. Den er på 15 mål og består vesentlig av grasmark med innslag av annen vegetasjon. Jorda er bortleid og brukes til kubeite. Nede i jordet er rester av gråsteinsmur, antakelig etter ei løe. Her er også tufter etter et annet hus, det som var Brennen nedre. Rester av et steingjerde, delvis tilvokst,  markerer utmarksgrensa.

 

Brødre delte plassen

I 1801 var Anders Jonsen (32) registrert som husmann med jord. Han bodde sammen med kona Marit Iversdatter (32) og barna Mari (11), Marit (8) og Anne (4). Anders lot den ugifte broren Guttorm Jonsen (30) få bruke halvparten av plassen. Her bodde også moren til de to brødrene, enke Mari Andersdatter (70) som hadde føderåd.

I 1865 var det fortsatt ett bruk – Nedre Brennen. Mari Guttormsdatter (58) hadde giftet seg med ringbyggingen Gudbrand Erlandsen (55), som nå var husmann på bruket. John (16) hjelper faren på bruket, der det også er en losjerende – den ugifte Ragnhild Guttormsdatter (49). Av husdyr hadde de to kyr og seks sauer. Dette året ble det sådd ei tønne bygg og satt ei tønne poteter. 

 

To bruk i 1875

Under folketellingen i 1875 var det blitt to bruk: Brenden nedre og Brenden nordre. På Nedre bodde John Johnsen  (f.1841). Husfaren hadde jord og var husmann. Kona hans, Eldri Nilsdatter (f.1840), var fra Lom. Dette kan være den Eldri som førte til at bruket på folkemunne ble kalt Eldriberget. John, mannen hennes, gikk i dagligtale under navnet Eldri-Jo. De fødde ei ku, en kalv, tre sauer og ti geiter, og sådde ei halv tønne bygg og satte samme mengde poteter.

På Nordre Brenden bodde dette året Gudbrand Erlandsen og kona Mari Guttormsdatter, de samme som bodde i Nedre Brenden ti år tidligere. Nå bor de sammen med sønnene Imbert  (f.1846) og John  (f. 1849). Begge hjelper til heime. Dyreholdet var ei ku, tre kalver og fire sauer. Utsæden var nå økt til ei tønne bygg, ei kvart tønne blandkorn og to tønner poteter.

I 1900 var det fortsatt to bruk. På Nedre bodde John Brænden (f.1828). Han var husmann under Nordre Breden, men var fri for arbeidsplikt til garden. Han var også jordbruksarbeider. John var gift med Eldri (f.1827), som var født i Skjåk. De hadde husdyr og dyrket korn og poteter.

På Nedre bodde også husmor og enke Kari Holakerlien  (f.1854). Hun lever av sin gasje og forskjellig slags arbeide. Hun kom fra Lesja, der hun fødte barna Tora (f.1885) og Jørgine (f.1888). Minstebarnet Østen (f.1895) ble født i Sel.

Dette året bodde Ole Brænden (f. 1837) på Nordre Brenden. Husmannen med jord og jordbruksarbeideren bodde der sammen med kona, Kari f. Øyen ( f.1853). De hadde tre barn: Petter (f.1887), Rønnaug (f.1890) og Ragnhild (f.1894).

 

Utskilt fra Nordre Breden

26. juli 1912 ble det holdt skylddelingsforretning over Nordre Breden. Garden, som tilhørte Ragnhild Hansdatter Breden, var (verd-)satt til skyldmark 9,54 før det ble solgt en parsell til hver av brukerne på Nordre og Søre Brenden. Petter Olsen Brænden på Nordre overtok plassen som et såkalt arbeiderbruk. Parsellens innmark var helt inngjerdet, og med parsellen fulgte en skogteig. Skylda på Nordre Brenden ble satt til 0,65 mark. Skjøtet ble tinglyst året etter. Med det ble Petter Brænden (1887-1941) sjøleier, samtidig med brukeren i Søre Brenden.

Petters søster, Rønnaug Bergum (1890–1954), dreiv bruket fra 1935 sammen med mannen Anton Bergum (1894-1940). Han var fra nabobruket Solhjemsbergum. De hadde to barn, Rønnaug (f.1927) og Arne Magnar (f.1934).

Far skutt, sønn døde

Under krigshandlingene i Bredebygden våren 1940 ble Solhjemsbergum skutt i brann den 28. april. I et forsøk på redde hus og buskap ble Anton skutt på gardsplassen til barndomsheimen sin.

Rønnaug dreiv Nordre Brenden alene fram til 1948, da hun solgte bruket. Hun og barna flyttet da ned i Bredebygden og leide seg husrom på Bredevangen. Der bodde de i det gamle bakeriet. Arne Magnar døde ung, bare 18 år. Han falt av skolebussen i fart. Ulykka ga komplikasjoner, og han døde etter en operasjon.

Anton Bergum fikk sin minnestein  på Solhjemsbergum. Den er i skifer med navneplate i kobber. Steinen er satt opp av Sel Historielag, og ble avduket i august 1999.

 

Bruket ut av slekta

Etter at bruket gikk ut av slekta har det hatt disse eierne:

Fra 1949: Anton Letrud

Fra 1951: Theodor Moe

Fra 1974: Thorbjørn Moe

Dagens eier, Randi Moe, fikk hjemmel i 1998.

 

Kildehenvisninger:

Sel kommune, matrikkel, økonomisk kartverk, saksutredning

Folketellinger 1865, 1875 og 1900

Resset bygdealmenning

Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, grunnboksblad

Norske Gardsbruk, 1998

”Folketeljing frå 1801, edb-utgåva”, Historisk institutt, Bergen

Hans K. Næprud, Otta

Statsarkivet i Hamar, pantebøker for Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri

Asbjørn Løkken, Otta

Ingar Havn, Otta

 

Les hele artikkelen: Bredebygden: Nedlagte plasser og bruk - og folket som bodde der