Lillehaugen

På ei flate bratt ovenfor og vestenfor Solhjemsåa, 675 meter over havet, ligger den tidligere boplassen. På oversida, i nord  og øst, grenser plassen til Kvernhuslettens ut- og innmark. På nedsida grenser den i sør til Solhjems utmark og i vest til Søre Brenden og Solhjems utmark.

 

Av Per Erling Bakke, Otta

Gnr. 200, bnr 23

Lillehaugen ligger høgt og fritt og med unik utsikt over dalen. Det er ingen dyrka mark lenger, bare ei åpen grasslette som er omgitt av lauv- og barskog. Der viser rester av steinmur hvor gammelhuset stod fram til 1950-årene. Tuntreet, ei flaggstang og en gammel slipestein, danner sammen med uthus og to små tømra stuer en idyllisk ramme om tunet. Plassen har vært feriested gjennom flere tiår, og det er lenge siden det var drift og fast bosetting der. Dagens eier er Lars Erik Foss.

 

Fra husmann til sjøleier

Lillehaugen har vært bosted gjennom mange slektsledd. I 1865 var det ett bolighus, som enka Thora Østensdatter (48) bodde i. Hun hadde slått seg ned på denne plassen under Breden, men betalte ikke husleie. Her bodde hun sammen med barna Marit Johannesdatter (16), Thora Johannesdatter (9) og Johannes Johannessen (13). Familien hadde to sauer. Thora var født i Vågå.

I 1875 bodde Thora alene på bruket sammen med sønnen Johannes. Thora hadde litt jord og dagarbeid andre steder. Johannes hadde offentlig arbeid. Av husdyr hadde de en kalv, to sauer og tre geiter. Det ble sådd en åttedel tønne bygg og satt en like stor del poteter.

I 1900 finner en Johannes (1854-1918) som husmann med stor familie i Lillehaugen. Som husmann var han fri for arbeidsplikt til gardsfolket på Nordre Breden. Familien hadde husdyr og dyrket korn og poteter. I tillegg dreiv Johannes med kleberarbeid. Han brukte Lillehaugen som familienavn, etter boplassen. Johannes hadde gifta seg med Ingeborg Øvstehage (1858-1944) fra Vestre Gausdal. Før århundreskiftet fikk de barna Tora (f. 1884), Johan (f. 1886), Ragna (f. 1889), Kari (f.1891), Sigurd  (f.1894), Klara (f. 1896) og Jenny (f.1899). Etter århundreskiftet økte familien med ytterligere tre barn: Anna, Inga og Thorvald.

Familien bodde seinere på Kvernhussletten, og i 1907 ble minstebarnet Thorvald født der. I 1915 kjøpte Johannes Lillehaugen Kvernhussletten, som Lillehaugen var en del av.

 

Utvandret til Amerika

To av sønnene til Johannes og Ingeborg drog i unge år til Amerika. Den eldste, Johan, slo seg til  i Red River Valley, en dal ikke langt fra byen Fargo i Nord-Dakota. Der fikk han bo og arbeide på farmen til en utvandret sambygding, Iver Fredriksen Solhjemsbergum. Johan fikk etter hvert sin egen farm og familie. Heimlengten var imidlertid stor, så Johan kom tilbake til heimbygda. Han bodde da i Bekkestuen, men drog etter noen år tilbake til Red River dalen og ble der livet ut. Denne dalen hadde for øvrig stor innvandring av nordmenn før århundreskiftet. Store vidder ble ryddet og lagt under plog, og rike bygder vokste fram.

Thorvald var bare 21 år da han drog ut i 1928. Målet hans var Canada, til ett sted som het Cabri i provinsen Saskatchewan. Der dreiv Sigurd Bu, opprinnelig  fra Nedre Bu, som farmer. Thorvald arbeidet hos familien Bu i fjorten år. På skogsarbeid traff han Ottar Næprud, kamerat og nabo fra Øverbygden. De arbeidet sammen der i to vintrer. I 1942 slutta Thorvald seg til de norske militære styrker i Canada hvor han  tjenestegjorde i provinsen Nova Scotia til krigen var slutt.

Snart stiftet han familie og arbeidet flere år i det lokale vassverket på heimstedet. Familien slo seg seinere til i British Columbia, der de kjøpte seg en liten farm i Yarrow. Etter noen år solgte han farmen og familien flyttet til ett sted som het Abbotsford. Der døde han i en alder av 89 år.

Heimlandet og heimbygda så han likevel igjen. Etter 45 år ”over there” gjorde han sitt første Norgesbesøk og fulgte seinere opp med nye besøk i Bredebygden.

 

Lillehaugen utskilt

Lillehaugen ble i 1951 utskilt fra Kvernhussletten, og fikk eget gards- og bruksnummer. Eier var svigersønnen Knut Ose, og stedet er siden blitt brukt som feriested. I 1967 ble stedet overført til barna Anna Foss, Ingeborg Nordlund og Signe Andresen. Dagens eier, Lars Erik Foss, fikk tinglyst hjemmel i 1998.

 

Kildehenvisninger:

Sel kommune, matrikkel, økonomisk kartverk, saksutredning

Folketellinger 1865, 1875 og 1900

Statsarkivet i Hamar, pantebøker for Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri

Nord-Gudbrandsdal sorenskriveri, grunnboksblad

Asbjørn Løkken, Otta

Sverre Haugen, Otta

Olav F. Bekken, Otta

 

Les hele artikkelen: Bredebygden: Nedlagte plasser og bruk - og folket som bodde der