Ottekreberget

Av Per Erling Bakke, Otta

Steinindustien har sammen med jernbanen vært av de viktigste grunnpillarer i framveksten av Otta som tettsted. Det gamle skifersteinbruddet i Ottekren var et landemerke for denne viktige næringsvegen. Området er nå blitt Ottas nye boligfelt som er planlagt å dekke i alt 28 leiligheter. Navneformen på vegen hadde tre-fire varianter før Navnekonsulenten kom med sin tilråding om Ottekreberget.

Tilbake til hele artikkelen