Loftsgård hadde butikk, kafe og hotell

Eierne av Sygard Loftsgård var Knut Loftsgård og sønnen Trond. Optimismen og innsatsviljen til å drive butikk og hotell var like stor her som på Mostugu. Med jernbanestasjonen som nærmeste nabo måtte det store forandringer til.

 

Av Odd Bakke, Otta

Skysstasjonen ble flyttet med front mot jernbanestasjonen i 1896. Knut bygde opp et tre etasjes hotell som stod ferdig i 1896, og som fikk navnet Grand hotell. Til butikklokaler ble en bygning som ble kalt sagmesterhuset flyttet ut mot riksvegen og påbygd med én etasje.

Samtidig ble et hus satt opp på andre siden av gardsvegen som gikk til Loftsgård. De ble kalt for Loftsgårdsbui og Loftsgårdskaféen. Knut Loftsgård er registrert i Firmaregisteret med handelsbrev fra 12. mai 1897. Knut og Trond gikk i kompaniskap med Hans K. Breden på Bredevangen for drift av butikk og hotell på Loftsgård. 

Folketellingen for 1900 viser at Jakob Wangen var butikkekspeditør og bodde i butikkens 2. etasje. Tellingsskjemaene for gården Sygard Loftsgård og Grand hotell er dessverre kommet på avveie, så det er ikke så mye vi vet om dem som bodde og virket her. Knut Loftsgård meldte opphør av butikkdriften fra 8. mars 1904.

 

Olstad drev alene fra 1907

Butikklokalene ble da leid bort til firma Olstad, Blekastad & Co.   Ivar Olstad, som tidligere har drevet butikk på Sel, gikk den 24. april 1904 i kompaniskap med bl.a. Sigurd O. Blekastad. Kompaniskapet opphørte etter tre år. Olstadbutikken, som den da ble kalt, fortsatte med Ivar Olstad som innehaver og med nytt handelsbrev fra 1. januar 1907.

I 1913 solgte Knut Loftsgård Loftsgårdsbui til kjøpmann Wangen og naboeiendommen ”Loftsdgårdskafeen” til

Ivar Olstad. Samme året bygde han en ny, moderne butikk med bolig på resten av tomten ut mot ”Storgata”. Firmaet ble fra 6. mars 1913 registrert på Ivar Olstad. Sønnen Jakob Olstad ble i 1935 medeier i forretningen. Han drev i tillegg et bensindepot for oljeselskapet Esso, samtidig som han hadde ambulansekjøring.

Sønnesønnen Ivar J. Olstad (d.y.) ble i 1969 medinnehaver i forretningen, og etter farens død eneinnehaver fra 1981.

 

Startet skoforretning i gammel kafé

I 1964 ble det som i gamle dager ble kalt kaféen leid bort til Hans Heranger, som åpner en ny spesialforretning for sko. I 1979 flyttet skobutikken til Moenbygget ved Byparken. I 1991 ble butikken tilsluttet Eurosko-kjeden, og i 1998 stod Ottatunet Kjøpesenter ferdig utbygd. Butikken flyttet da inn her i nye lokaler. 

Olstad bestemte seg da for å rive den gamle kafébygningen for å gi plass til et nytt tilbygg for kolonialforretningen. I de gamle lokalene ut mot Storgaten ble det glassmagasin i ”Til bords kjeden”, som var i drift til i 1989.

 

Inngikk avtale med Rimi-kjeden

I 1989 året inngikk Ivar Olstad avtale med dagligvarekjeden Rimi om å drive en Rimibutikk på Otta. Glassmagasinet ble lagt ned, og lokalene ble slått sammen til ett lokale for Rimikjeden.

I 1992 ble det ledige lokaler i ”Rondetunet”, et større forretningsbygg ved den store parkeringsplassen ved saga. Her ønsket Rimikjeden en ny butikk. Ivar Olstad og kona Ida drev da to Rimibutikker på Otta.

I år 2000 ble den gamle Rimibutikken Ogga lina leid bort og tatt over av Hakon-gruppen som gjorde den om til  en ICA-Spar-butikk. Denne butikken ble lagt ned i 2003.

I 1998 fikk Otta sitt kjøpesenter. Rimibutikken Nea lina flyttet da over i kjøpesentret, og ble den største av de 16 forretningene som flyttet inn her. 

Dette er tredje del i en artikkelserie som utgår fra artikkelen "Fra skysstasjon og krambu til hoteller og butikkjeder", som første gang ble publisert i Gåmmålt og nytt frå Sel, Sel Historielag, 2005.

Flere artikler i artikkelserien:

Lågenbrua åpnet for landhandlerier i 1880-årene (1)

Mostugubui ble til apotek (2)

Loftsgård hadde butikk, kafé og hotell (3)

Ottekren drev utleie og solgte tomter (4)

Ur, briller, musikk og klær hos Saastad (5)

Ulvolden gikk fra møbler til sko (6)

Nea lina ble den nye bydelen (7)

I alt ni artikler