Hedalen Handelsforening fikk ny handelsbestyrer i 1910

HEIDAL: Allerede i 1869 ble det starta handelsforening i Heidal. Sagbakken var sentrum i bygda, og her begynte Hedalens Handelsforening sin virksomhet dette året. Foruten handelsbu var det både pakkbu og to andre buer i bruk.

Av Per Erling Bakke, Otta

På Sagbakken gjorde ferdmennene stopp med sine varer som de hadde hentet på  Lillehammer. Her var også kafé, og hit kom de fleste bygdefolk for å gjøre innkjøp.

Hans J. Fjerdinggren var den første handelsbestyreren. Fra 1893 var han også poståpner i bygda. Etter at han slutta som handelsbestyrer var det flere som fulgte etter. En av dem var Hans Hovde. 14 februar 1910 utstedte lensmann H.Hansen handelsbrev til Hedalens handelsforening ved nettopp Hans Hovde.

Den siste bestyreren på handelsforeningen var visstnok Ole Christensen Ellingsbø. Handelsbrevet hans ble utstedt 22. august 1912, og denne gangen var det den nye  lensmannen, Johs. Haugen, som ga handelsløyve. Ellingsbø kjøpte til slutt varelageret og dreiv for egen regning fram til han solgte butikken i 1925. 

Navn      

Fødselsdato         

Løyve gjelder

Løyve fra dato

Opphørsdato

 

1910

 Hedalens Handelsforening

(Hans Hovde)

 

Hedalen herred

14.02.1910

 

Gustav Saastad

03.07.1887

Hedalen herred

19.07.1910

 

 

1911

Iver I. Sletten

29.05.1887

Hedalen herred

04.01.1911

 

 

1912

Hedalens Handelsforening

(Ole Christensen Ellingsbø)

23.04.1871

Hedalen herred

22.08.1912

 

 

1914

Petter Iversen Sletten

06.05.1873

Hedalen herred

15.06.1914

 

 

1919

Alfred E.Bilben

12.03.1894

Heidal herred

11.09.1919

06.01.1960

 

1925

Emil Slatleim

13.07.1894

Heidal herred

11.07.1925

 

 

1928

Ole Thorsen Vang

12.08.1874

Heidal herred

19.05.1928

 

 

1934

Øistein Johannessen Garmo

14.04.1905

Heidal herred

21.08.1934

 

 

1937

Magne Ekre

10.01.1915

Heidal herred

26.05.1937

       1942

 

1942

Johan Stebergsløkken

09.01.1920

Heidal herred

11.04.1942

 

 

1944  

Trygve O. Ekre

15.03.1923

Heidal herred

22.04.1944

02.01.1945

 

1945

Erling Ødegård

17.02.1919

Heidal Landhandleri

09.01.1945

25.04.1947

 

1947

Thora Ekre

26.11.1909

Heidal herred

01.07.1947

 

 

1948

Otto Berget

13.01.1915

Heidal Samvirkelag

26.01.1948

05.07.1958

Kilde: ”Protokol over utstedte handelsbreve”, Lensmannen i Sel