Næringsbrev til aksjeselskap på Nord-Sel

Av Per Erling Bakke, Otta

Handelsbrev nummer to i Sell og Hedalen herreder ble utstedt til Ulsvolden Landhandleri. Ulsvoldsbué ble registrert som aksjeselskap 2. april 1909, og fikk dermed  næringsbrev på kjøbmannshandel på Nord-Sel.

Gardbruker Christian Skaugen (1866-1947) på Ulsvolden løyste handelsbrev for seg sjøl den 6.juni 1913, og fortsatte dermed butikkdriften på garden. Stugu, som butikken var i, står fortsatt, og på stabburet finnes fremdeles en del av den gamle butikkdisken.

På Ulsvolden har det, foruten butikk, også vært skysstasjon. Det var Mari Graffer (f.1844) som starta tjenesten, og så seint som i 1900 dreiv hun fortsatt som stasjonsholder på garden sin. Seinere flyttet hun til Graffer i Lom der hun kom fra.