Om selhistorie.no på oppfordring - det starta med et slektstreff

Det starta med et slektstreff og ei bok om Ulvolden – om arbeid og fritid på denne garden på Selsverket og på setra på Mysusæter. Men hadde det ikke vært for fars interesse for lokalhistorie og hans skrivekløe, så hadde det ikke blitt noen internettside. Det skriver Kjell Arne Bakke, som står bak selhistorie.no sammen med faren Per Erling Bakke.

 

Av Kjell Arne Bakke, ansvarlig redaktør selhistorie.no

Det ble mange timer ved datamaskinen for Per Erling Bakke og Kjell Arne Bakke før selhistorie.no ble lansert 8. februar 2007. (Foto: Næravisa Norddalen, Otta)

Det ble mange timer ved datamaskinen for Per Erling Bakke og Kjell Arne Bakke før selhistorie.no ble lansert 8. februar 2007. (Foto: Næravisa Norddalen, Otta)

Jula 2006 bestemte jeg meg for å starte internettsiden selhistorie.no. Da hadde far min skrevet så mange lokalhistoriske artikler, at noe måtte gjøres for å forvalte denne arven overfor kommende generasjoner. Så hva var vel bedre enn å gjøre materialet tilgjengelig på Internett? Jeg bygde opp nettstedet rundt fars artikler, men vi ønsket begge at dette skulle bli ei lokalhistorisk side for alle som er opptatt av historie fra Sel, så derfor navnet.

Slektstreff på Raphamn inspirerte

5. oktober 1996 hadde Ulvolden-slekta fra Selsverket treff på Raphamn. Fire måneder før oppstod ideen om ei slektsbok, og mor oppfordret sine søsken og sitt søskenbarn Engebret Ulvolden om å skrive ned kronologisk det de husket fra oppveksten og livet på Selsverket, med tanke på sine barnebarn. Disse fortellingene og kildemateriale fra blant annet Norddalsarkivet, Statsarkivet og Riksarkivet var utgangspunktet for boka ”Ulvolden på Selsverket 1596-1996. Ei bok om garden, menneskene og dagliglivet i Ulvoldenslekta på Selverket i Sel”.

Her hadde vi mye stoff til internettsiden. Dette kombinerte vi så med de andre lokalhistoriske artiklene som far har skrevet siden han ble pensjonist i 1994. Her hadde vi mye å ta utgangspunkt i, blant annet bakgrunnen for navnene på Ottas gater og veger og artikkelen om de nedlagte småbrukene i Bredebygdens øverbygd som de mest omfattende temaene. Artiklene ble så stykket opp, kategorisert etter tema og tilpasset internettmediet. 

Mysusæterfolk viktige kilder

Allerede fra starten 8. februar 2007 tok vi i mot artikler fra andre. Fra Mysusæter har vi, foruten artikler fra Ulvoldsboka og fars artikler, også artikler skrevet av min onkel, Syver Ulvolden.

Syver, som nylig fylte 90 år, har vært en viktig kilde både for slektsboka og flere andre artikler på selhistorie.no. Han har også skrevet artikler selv. I ”Mysuseter før i ti´n” skriver han blant annet dette om setrene på Mysusæter:

– Før i ti´n va de 20 sætre på Mysuseter. Sætringen upphørde i 1970, og i dag bli de fleste brukt som hytto. Hyttefolk og turiste ha ti over dein tradisjonsrike sætergrende. Når sæterdrifta på Mysuseter starta æ dæ ingen som veit sikkert. Trule va dæ drift der ve di tiom eindel brukare vart sjøleigare ette den store gardsauksjon på Bræe i 1743.

Syver forteller historien til de 20 setrene på og ved Mysusæter og de fire ”overnattingssteillene” som fantes på denne stulen.

Også søskenbarnet hans, Oskar Rønningen, har bidratt på selhistorie.no med en artikkel så langt. Mange av artiklene vi har hatt siden starten er tidligere publisert andre steder, blant annet i historielagets bøker. Ideen bak selhistorie.no er å samle gamle og nye lokalhistoriske artikler fra Sel.

Tar gjerne i mot flere artikler fra Mysusæter

I løpet av sommeren vil vi republisere en større artikkel om Rondane nasjonalpark skrevet av Hans Olav Bråtå som også har tilhold på Mysusæter. Vi vil også bringe artikkelen ”Oksedriften i Musvolldalen”, der Oskar Rønningen skriver om 200 okser som skulle drives fra Mysusæter og innover i fjellet i slutten av 1920-årene. Senere vil det også komme en artikkel om Ulvoldssetra.

Vi tar gjerne imot flere artikler og annet lokalhistorisk stoff som kan belyse livet på Mysusæter. På denne tidligere seterstulen er det nok mange lokalhistorisk interesserte og skriveføre som har ideer til stoff, eller som allerede har skrevet og fått publisert artikler andre steder. Og også her inneholder vel hyttebøkene gode fortellinger og beskrivelser av allmenn interesse?

Kontaktinformasjon: redaksjonen@selhistorie.no

Artikler på selhistorie.no fra Mysuseter, Rondvassbu og Raphamn

– per 1. juli 2007:

Mysusæter:

Mysusæter før i ti´n

Historielagstur til Spranget og Ula

Tur til gamle jaktbuer i Mysuseterfjellet

1928: Min første påske på Mysuseter

Mysuseter (Fra Ulvoldsboka):

Gamle kløvveger

Kjerreveg neste

Turisttrafikk

Glitterdalsjenta

Ultungen

Kåsholet

Seterlivet (Fra Ulvoldsboka):

Til seters

Ysta og kinna

Gildt for barna

Ulvoldssetra

Budeias beretning

Egne produkter

Nok å gjøre

Dragning mot bygda

Måssåtåking (Fra Ulvoldsboka):

Årleårs hundretals lass

Tjue lass nok

Syvers første tur

Vågal ferd

Forkjørsrett for Bestefar

Syver Ulvolden – Pensjonert gardbruker og altmuligmann (Fra Ulvoldsboka):

Vesl-Syver på fjellet

Om Mysuseter

Ellers fra Ulvoldsboka:

På Finslethaugen

Rømte til fjells

Påska 1945

 

Artikler fra Rondane:

Ola Gundersen Moen – fjellmann og grunnlegger av Rondvassbu

Traff Ola G. på Rondvassbu i 1934

Rondane nasjonalpark: Debatten om opprettinga av den første nasjonalparken i landet

 

Artikler fra Raphamn:

Raphamn og Mysuseter før i tida

Minst 250 år gamle seterstuler

Raphamn fra seterstul til rekreasjonssted

Slik ble navnet Raphamn

Per Erling har skrevet artikler, mens Kjell Arne har redigert og publisert. Her er de foran Wangenhuset i Otta sentrum, som er beskrevet i artikkelen ”J.K. Wangen, fra kafé og landhandel til spesialforretning”. (Foto: Næravisa Norddalen, Otta)

Per Erling har skrevet artikler, mens Kjell Arne har redigert og publisert. Her er de foran Wangenhuset i Otta sentrum, som er beskrevet i artikkelen ”J.K. Wangen, fra kafé og landhandel til spesialforretning”. (Foto: Næravisa Norddalen, Otta)

Artikkelen er tidligere publisert 5. juli 2007 på www.mysusetervel.no