Sinclairvegen

Av Per Erling Bakke, Otta

Georg Sinclair (1575–1612) var av gammel skotsk adelsslekt som er kjent tilbake til 1100-tallet. Flere av forfedrene var jarl av Orknøyene, og Sinclair var direkte ætling av den siste av de gamle Orknøy-jarlene. Kaptein Sinclair var en av offiserene i den skotske ekspedisjonen som i august 1612 gikk i land i Romsdal. De var leiesoldater på gjennommarsj til Sverige for å bistå svenskekongen under Kalmarkrigen.

26. august var de kommet til Kringen. Her endte felttoget brått og brutalt. Bondehæren hadde forskanset seg i den bratte lia. Sinclair, som red foran sine menn, var den første som falt. (1) På Sinclairs grav i Kvam er det reist en minnestein.

Kilde: (1) Årbok for Gudbrandsdalen, 1994

Tilbake til hele artikkelen