Blekastad

Av Per Erling Bakke, Otta

Vegen over Blekajordet har navnet etter garden, og er adkomst for fire hus med tomt fra Blekastad. Garden ble i 1723 kalt Aamot, og navnet kommer av at garden ligger der to elver møtes. (1) Blekastad har vært i nåværende slekt fra 1840, og har fra 1869 hatt samme eiere som Kongsparten. Garden brente ned under krigshandlingene våren 1940, (2) og bare de gamle steinmurene og jordvegen minner om at her har vært en gard. Jorda brukes i dag som beite for Kongsparten.

Kilder: (1) Gaardnavne i Kristians Amt av O. Rygh, Kristiania, 1900, Norske Gardsbruk, 1998. (2) . Ola Blekastad, Otta, 1999.

Tilbake til hele artikkelen