Kongsvegen

Av Per Erling Bakke, Otta

Et gammelt vegnavn, brukt i århundrer. Pilegrimer og andre vegfarende fór den gamle Kongevegen, men deres veg fulgte naturgitte terrengformasjoner. Kongsvegen er tidligere riksveg 50. Den tar av nord for Loftsgårdsbrua og ender ved Svelstad.

Tilbake til hele artikkelen