Mari Havns hus var forløperen til Pillarguri Café

(English version) I ”Mari Havns hus” drev hovedpersonen en mindre kafé og hotellbedrift. Foruten mat og kaffe, som kostet 25 øre, kunne en også få kjøpt øl hos Mari. Da Sell Sparebank etablerte seg i 1909, fikk banken leie rom hos henne. For rom, renhold og varme fikk hun 30 kroner året.

 

Av Per Erling Bakke, Otta

Dette bildet fra omkring 1912 viser de tre generasjonene som etter hvert dreiv kafé og overnatting på Pillarguri. Mari Havn (til høyre) som startet virksomheten og etterfølgerne Thora og Torstein Romundgård sammen med datteren Martha.

Mari Rasmusdatter Havn fikk en sentral eiendom ”Nea lina”, da hun i 1900 fikk fradelt tomt fra Sygard Loftsgård. Navn på eiendommen tok hun naturlig nok fra familienavnet sitt fra Øvre Havn, der hun var fra. Havnstad lå tett ved hovedvegen gjennom Otta og besto til å begynne med av ei tømra stue med to rom og kleva (lite rom).

1900: Kafé og overnatting

Folketellingen 1900 beskriver eiendommen som et forpaktet jordstykke under Loftsgård og huset som ”Mari Havns hus”, der hun ”Driver en mindre kafé og hotellbedrift”. Derimot forpliktet hun seg, ifølge skjøtet året etter, ” ikke drive Landhandel m.v. de første 8 Aar”. 

Huset ble etter hvert påbygd og de gamle tømmerveggene ble innbygd i det nye. 

Da Sell Sparebank etablerte seg i 1909, fikk banken leie rom hos henne. Åpningstida var lørdager fra klokka 14.00 til 18.00. For rom, renhold og varme fikk hun 30 kroner året. Og leieforholdet varte i 14 år.

Foruten mat og kaffe, som kostet 25 øre, kunne en også få kjøpt øl hos Mari.

Nye generasjoner tok over

I 1927 overdro hun eiendommen til sin datter og svigersønn, Tora og Torstein Romundgård, som dermed førte familievirksomheten videre.

Med tida tok tredje generasjon, Martha – gift med Annar Lindby, over Havnstad med losji og kafédrift. I deres tid ble huset betydelig utbygd, både i høgde og bredde – og til driften var det to ansatte.

Navn med historisk sus

Om det nå var Mari eller hennes etterfølgere som fikk den geniale idé å kalle kafeen for Pillarguri er uvisst. Med navnevalget ble folk minnet om over 300 år gammel krigshistorie fra Sel, dermed æret man også ungjenta Guri som ga navn til Pillarguritoppen. Og med tiden ble hun også motiv til Sel sitt kommunevåpen.

Nye eiere  

I 1966 ble eiendommen solgt til Bertha og Arne Kristiansen. De bygde ytterligere ut huset. Foruten egen leilighet og kafé, hadde de i alt seks gjesterom til leie. Og navnet ble endret til Pillarguri Turistheim. Etter mange års drift tok Thorstein Kristiansen over ”stafetten” fra foreldrene, og sammen med ektefelle Aud dreiv han familiebedriften videre. Foruten vanlig kafédrift satset de også på Pillarguri som et spisested med middagsservering.

I 1999 fulgte yngste bror Odd opp familiebedriften, og han visste å sette lokalt preg på kafeen.

Blant annet på veggene – store bilder (postkort) i glass og ramme som viste stasjonsbyen fra første del av 1900-tallet samt gamle jernbaneeffekter.

For riktig å ta vare på jernbanens tilknytting til Otta som stasjonsby ga han restaurantavdelingen det klingende navnet ”Konduktøren.”

Foreldrene dreiv tidligere Otta jernbanerestaurant i mange år, og da Pillarguri i 2004 ble solgt var flere tiårs kafédrift for familien Kristiansen over.

Møtested for folk flest

Pillarguri hadde også sin faste kjerne av stamkunder. Blant disse var flere av byens kjøpmenn som før dagens økt, møttes til uformelt treff over en kopp kaffe. Hit kom også fotballvenner, bilselgere og sjåførlærere, ansatte fra slakteri, sagbruk og skiferindustri.  Ivrige bridgespillere la også sine kaffetreff hit, kanskje for å diskutere sine siste trekk ved bridgebordet?

2010: Byens eldste kafé

I 1947 kostet et dobbeltrom kr 7,50.

Med sin sentrale beliggenhet er Pillarguri fortsatt et sted der folk bare ”detter inn”, eller som vertskapet reklamerer: Stedet du går inn når du skal gå ut.

Her møtes dagens pensjonister til formiddagskaffe hvor de drøfter så vel lokale som nasjonale og internasjonale spørsmål rundt kafébordet. En populær nyskaping er en stor overbygget terrasse. Her kan en slukke tørsten over et glass øl, nyte sin kaffe, eller innta et varmt måltid.

Kafeen har holdt kaffekoken i nær 110 år og drives i dag (mars 2010) av Marianne Jørstad Sæther og Sissel Steinsdotter Bekkemellem i samarbeid med huseieren Storgata 7 Invest AS, som eies av ottaværene Knut Øivind Vangen Randen og Vebjørn Hoff. Sæther og Bekkemellem kjøpte eiendommen i 2016.

Men det gamle skiltet du møter i kafeen ”Værelser for natten” gjelder nok ikke lenger. Kafé med losji er ikke ”in” lenger i dagens kafédrift. Heller ikke på Pillarguri.

 

Skjenkebevillingen fra 1908

Møtebok Sell Herredstyre:

Aar 1908 den 13 juni

Sak 7. Andragende fra Mari R. Havn om Ret til Udskjenking af Øl til Reisende og faste Gjæster fra Havnstad paa Otta fra 15 ds. Til 15 okt. fk.

Mod 1 St . fattedes saadan Beslutning:

Andragende indvilges med en Afgift af Kr. 80. der betales med Halvdelen 15 Juli og 15 Sept. fk. dog saaledes, at der tilstaaes Mari Havn uinskrenket Ret til Udskjenking af Øl med det Forbehold at alt Salg og al Udskjenking er forbudt fra Kl. 5 Efterm. Dagen før Søn og Helligdage til den derpaa følgende Søknedags Morgen Kl. 8 samt hele Markedsugen.

 

Pillarguri 2006

Pillarguri er gjennom årene blitt betydelig utbygd. Dette bilde fra 2006 viser huset før gjestekapasiteten ble utvidet med overbygd terrasse. Til høyre sees Bondeheimen med Centrum Magasin i bakgrunnen.

 

Pillarguri 2009

 

Pillarguri 2009

Pillarguri ligger sentralt i Ottas gatebilde og i år (2010) er det 110 år siden kafédriften startet opp der. Dagens kafètilbud spenner over et vidt spekter, der en på menylista blant annet finner tradisjonsrik norsk mat fra eget kjøkken. Og i helgene er det åpen bar med alle rettigheter. Ved spesielle anledninger står også livemusikk på programmet.

Les om dagens Pillarguri

 

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 24.03.2010.