Pillargurivegen

Av Per Erling Bakke, Otta

I Grandalen har det vært skifer- og kleberdrift. Vegen ble tidligere omtalt som Gråndalsveigen. I årevis har det vært fraktet stein langs denne vegen. Med dagens kjøreredskap fraktes det daglig flere tonn skiferstein fra Pillarguribruddet og ned til bygda. Pillargurivegen er en av mange kleber- og skiferveger i Sel.

Historien forteller at det var ei jente som het Guri (Pillarguri), som i 1612 varslet bøndene i Kringen om at skottehæren var i anmarsj. Med sine lurtoner fra Selsjordkampen blåste hun kampsignalet. Som takk og til heder ble hun gitt garden Pillarviken på Lalm.

Om dette er historie eller bare en legende, er usikkert. I alle fall har hun fått både veg og fjelltopp oppkalt etter seg, og monumenter er reist av Pillarguri både i bronse (ved jernbanen), kleber (i Kringen) og skiferstein (på Pillarguritoppen).

Tilbake til hele artikkelen