Klebervegen

Av Per Erling Bakke, Otta

I Sel har utnyttelse av kleber vært tradisjon gjennom århundrer. I likhet med skifer har klebervirksomheten hatt stor betydning for arbeid og inntekt gjennom mange slektsledd. Det var derfor naturlig at denne næringen ble knyttet til et vegnavn. Formannskapet hadde foreslått Klebervegen på gata som går forbi Selsro, men kommunestyret bestemte at den skulle hete Selsrogata. Da sa ordføreren: "E tæk Klæberveigen sjøl". Og slik ble det.

Tilbake til hele artikkelen