Hjellumvegen

Av Per Erling Bakke, Otta

Vegen tar av fra Pillargurivegen der steinbruddet i Klyphaugen var. Fra gammelt stod det her ei lita sprengstoffbu. På nedsida av vegen har det også her vært en familiebedrift, et blikkenslagerverksted.

Hjellumgardens historie må sees i sammenheng med Ottbragden nede på flata, da disse to gardene fra gammelt var én gard, Ottbragden. Ved skifter har garden delvis vært én og delvis to garder gjennom tidene. Dette skjedde blant annet i 1771, da Hjellum ble naturlig nevnt som øvre Ottbragden. (1)

Av de gamle tømrahusene fra 1870-årene står nå stue, låve, eldhus og et mindre stabbur. (2) I likhet med blant annet Kongsparten og Ottbragden har Hjellum hatt forekomster og rettigheter til skifer.

 

Kilder: (1) M. Høgåsen, Gudbrandsdølen, 1950-tallet. (2) Norske Gardsbruk, 1998.

Tilbake til hele artikkelen