Stor interesse da Sel Historielag lanserte seterboka

SETRER OG SETERLIV: Det var folksomt rundt de mange bordene på Selsro bo- og aktivitetssenter på Otta da Sel Historielag med formann Ola Taburstuen i spissen onsdag kveld, 26. september, lanserte sin nye bok. Denne gang var det en ren temabok hvor emnet og tittel var "Setrer og seterliv i Sel". Boka har samme design som de tidligere bøkene historielaget har gitt ut, og den føyer seg således fint inn som den femte i rekken. Boka er rikt illustrert med en rekke bilder og kartskisser, og sammen med artiklene har både bidragsyterne og Sel Historielag tatt vare på en viktig del av Sels kulturhistorie.

Av Per Erling Bakke, Otta

Det rådde en litt forventingsfull stemning blant de vel 50 selværene da historielagets formann, Ola Tamburstuen (bildet) ønsket velkommen. Han orienterte om opptakten til bokprosjektet som startet i 2004. Tamburstuen berømmet boknevnd og redaksjonskomité for deres entusiastiske arbeid, og ikke minst alle de som har bidratt til historien om de mange setrene. Videre takket han kommune, fjellstyre og grunneierlag som hadde støttet prosjektet økonomisk

Medlem av redaksjonskomiteen, Bjarne Fredriksen, ga en fyldig redegjøring om arbeidet. Komiteen valgte å la de enkelte forfattere stå fritt i valg av språkform, boka har derved innslag av både bokmål, nynorsk, dialekt og en blanding av disse. Bokas hovedemne seter/sæter er ett eksempel på de forskjellige former som er brukt i boka.

Hovedsaklig skrevet av seterfolk

Med få unntak er det setereiere eller folk med tilknytting til de enkelte setrene som står bak de forskjellige artiklene. De fleste av disse var da også møtt opp denne onsdagskvelden for å bli belønnet med hver sin bok. Samtalen rundt bordene viste at det var stor oppmerksomhet om boka, noe som også kjøpelysten blant de mange frammøtte viste.

Dette er ikke bare ei bok for selværer, det er like mye ei bok for så vel utflyttede selværer som de mange utenbygds hytteeiere i kommunen. I første rekke er dette kulturhistorie – og samtidig et opplagsverk om folk og hus på de mange seterstulene i Sel.

Rikt illustrert med bilder

Boka er på nøyaktig 400 sider. De siste 32 sidene viser 64 fargebilder – to på hver side, hvor alle er av nyere dato.

Ellers har boka over 250 svart-hvitt bilder av både gammel og nyere dato. I tillegg finnes flere dikt fra seterstulene Høvringen, Raphamn, Kollosetrene og Åsåråsen.

Denne artikkelen ble første gang publisert på selhistorie.no 27. september 2007.