Iver Taugs gate

Av Per Erling Bakke, Otta

Iver Thaug var fra Nedre Tho, der han ble født i 1872. Foreldrene var Kristian Martinsen Martinbakken fra Vestre Gausdal og Mari Jakobsdatter Taug. I 1897 dro han til Amerika og slo seg til i Minnesota. Seinere flyttet han til Nord-Dakota til et sted som het Lost Wood ved Powers Lake. Som en av de første tar han seg land her og blir nybygger. Iver Thaug var ugift.

I sitt testamente fra 1948 bestemte han at 500 dollar skal gå til de vanføre barns hjem i Jamestown, Nord-Dakota, og at 10000 dollar skal gå til “sykestuen på Gamlehjemmet ved Otta stasjon, Sel Kommune, Norge”. I tillegg ga han “den rest som blir igjen av mitt jordiske gods, altså av hele min formue til fordel for trengende barn i Sel Kommune, Norge”. Denne “rest” ble et legat som bar hans navn og ble på 11500 dollar. (1)

Kilde: (1 ) Arkiv Sel kommune.

Tilbake til hele artikkelen