Brugeilen

Av Per Erling Bakke, Otta

Da det i 1892 ble klart at det skulle bygges jernbanebru over Ottaelva behandlet Vaage herredstyrelse “et andragende fra endel gaardbrugere i Søndre Sell om enten anleg af et stoppested mellom Kolloen og endepunktet ved Otta eller og at der legges en kjørebro over Otta i forbindelse med jernbanebroen”.

Med jernbanebruas åpning i 1896 ble det fast gang- og kjøreforbindelse over elva. Brugeilen krysser over til østsida av jernbanelinja ved Sliperivegen, og går i dag til Kongsparten. Tidligere fortsatte her en kjerreveg sørover langs jernbanen til gardene i Baksida.

Tilbake til hele artikkelen