Loftsgårdsvegen, Sygardsvegen og Loftsgårdsbakken

Av Per Erling Bakke, Otta

Loftsgårdsvegen ligger nederst på Sygardsjordet, og har dermed navnet sitt fra denne garden. Sygardsvegen var opprinnelig nordre del av Skifervegen (Baksidevegen), men ved seinere regulering ble vegen brutt og fikk navnet Sygardsvegen. Loftsgårdsbakken tar av fra Sygardsvegen til rekkehusene ovenfor de tidligere jernbaneboligene.

Det er tre Loftsgårdsgarder – Sygard, Nordgard og Nyhusom.

I 1647 var Loftsgård klassifisert som én halvgard og én ødegard med hver sine brukere, henholdsvis Peder Lofftsgaard og Thorgier Lofftsgaard. (1) I 1723 var det tre garder, Nyhusom var blitt utskilt som egen gard. Gardsnavnet har gjennom århundrene vært skrevet forskjellig: Lofftsgaard, Lofftsgaardt og Loffsgaard. (2)

Sygard/Søndre Loftsgaard var den største av de tre gardene som gamle Otta ble tuftet på. Her ligger Grand, men i dag er det ingen hus igjen som minner om den gamle garden.

Kilder: (1) Skattematrikkelen 1647, Universitetsforlaget, 1970. (2) Gaardnavne i Kristians Amt av O. Rygh, Kristiania, 1900.

Tilbake til hele artikkelen