Med Sel Historielag til Horgesetrene

Horgesetrene var dagens mål da Sel Historielag og Fysak søndag 17. september 2006 inviterte til den tredje vandringen til seterstuler i Sel. Horgen, en av 25 seterstuler, ligger på vestsida av dalen, i draget under Vetahaugen. Tett mot vest ligger de majestetiske landemerkene Horgenosi og Blåhø. Med Guttorm Øiberg Rosten som kjentmann og turleder hadde deltagerne en vellykket tur med orientering om tidligere seterdrift på Horgen.

Av Per Erling Bakke, Otta

Det var skodde og småhustrig høstvær da turdeltagerne, 11 i tallet, møttes ved vegbommen i Rostgrenda denne søndags formiddagen. Etter hvert lettet tåka, og ut av skoddehavet steig de velkjente fjellformasjonene på begge sider av dalen. Fra platået på Kinn (Kinnet), 1047 m .o.h. på bresten mot Rosten og med E-6 djupt nede i dalbotn, var det vidt utsyn, blant annet mot Dovre, Sel med Selsvollene, Selsverket og Høvringen med Anaripigg. Og Rondtoppene tar seg som alltid godt ut, uansett ståsted.

Opprinnelig 12 setre

Guttorm, tidligere gardbruker i Nordre Rosten og med seter på Horgen, tok oss med på vandring til de forskjellige setrene. Området var veldig vidt der vegen hadde flere forgreninger til de mange seterløkker og nydyrkingsfelt. Han orienterte blant annet om utskiftingen i 1913, da de forskjellige brukerne fikk utvist seterteig og eiendomsrett til sine respektive seterløkker. Opprinnelig har det vært 12 setre, og setereierne var naturlig nok folk fra Rostgrenda og Sel. Fra slutten av 1950-tallet og årene framover ble det maskinelt opparbeidet dyrkingsfelt utenom kveene. Dermed fikk flere av setereiere seg kjærkommen tilleggsjord.

Setervegen - et framskritt

Guttorm fortalte at setervegen som var bygd ferdig i 1936 var et framskritt for seterdriften. Det ble opprettet privat melkebilrute to-tre ganger i uka til ysteriet på Otta. Etter krigen tok Otta ysteri sjøl over transporten. Etter at en del setereiere la ned seterdriften fortsatte imidlertid transporten med traktor. Nede ved riksvegen tok melkeruta fra Høvringen over den videre transporten. På slutten av 1950-tallet var det slutt på setringen, bare ei seter fortsatte.

Attraktivt turområde

I dag er seterstulen et populært turmål gjennom hele året. Setervegen blir brøytet til vinter– og påskeferien, til nytte og glede for både turfolk og de mange som har bygd seg hytte der.

Foruten seterturen var det annonsert tur til toppen av Horgenosi. Det ble det ikke noe av denne gangen. Turen til Horgen ga gode opplevelser som frister til gjentagelse.

Så kanskje blir det topptur en annen sommer?

Publisert i Norddalen 28. september 2006