Ottekra

Av Per Erling Bakke, Otta

Garden, som denne gata har navnet sitt fra, var i 1647 krongods og klassifisert som ødegard. Brukeren skrev navnet sitt Ottecher (Erich). (1) Ellers har Ottekren hatt flere navnevarianter, som Otter Eckre, Otecheren, Òttuekra og Otekren. Garden hadde grunnen sin inntil Otta-elva, og det er naturlig at Ottekren har navnet etter den. (2)

Ottekren hadde grense fra Mostugu i øst (nåværende Engers eiendom) mot Dahlekleiva i vest. Sygard Loftsgaard var nabo mot nord. (3) I likhet med andre garder har også Ottekren hatt rike skiferforekomster.

Av husene står fortsatt våningshus og stabbur. Våningshuset er forlengst ombygd til forretningsgård og bolig.

Kilder : (1) Skattematrikkelen 1647, Universitetsforlaget 1970. (2) Gaardnavne i Kristians Amt af O. Rygh, Kristiania, 1900. (3) Årbok for Gudbrandsdalen, 1992.

Tilbake til hele artikkelen