Wildenveys gate

Av Per Erling Bakke, Otta

Sommeren 1907 tok den unge Herman Wildenvey (1886–1959) seg jobb på Bjørkheim hotel. Han var språkkyndig og skulle være hotellhjelp og fremmedfører. Det var en dårlig turistsommer med mye regn, til gjengjeld med forholdsvis rikelig fritid for den språkkyndige fremmedføreren. ”Det begynte å samle sig til sang i sinnet, noe av det jeg har levet” heter det i dikterens kommentar mange år seinere. Det var diktsamlingen “Nyinger” som var i emning.

Sammen med Marcello Haugen gikk han turer til Mysuseter og innover mot Rondane. Fra sitt opphold på Otta skrev Wildenvey: Vi lå ute en natt på fjellet, da tente vi en nying og satt der å pratet om fremtiden, og Marcello leste i stjernene og spådde, at noe skulle hende mig. Mens jeg satt der og så dette levende lys mot himmelen og nesten ikke hørte på ham, sto det flammende klart for mig, at min diktsamling skulde hete “Nyinger”. Det og intet annet. (1)

Kilde: (1) ” En lykkelig tid”, Herman Wildenvey, Den Norske Bokklubben, 1964.

Tilbake til hele artikkelen

Les også artikkelen: Herman Wildenvey:100 år siden han skrev sin kjente diktsamling på Otta