Tur til gamle jaktbuer i Mysuseterfjellet

Et trettitalls personer lot seg lokke ut på tur da Friluftslivets år 2005 ble markert i Sel søndag 14. august. Sel Historielag, Sel fjellstyre og Nasjonalparksenter Otta var arrangører og målet var gamle jaktbuer i Mysuseterfjellet.

Av Per Erling Bakke, Otta

Temperaturen var ikke høy, men været var fint da leder i Sel Historielag, Ola Tamburstuen, ønsket vel møtt til de mange som fant vegen til Spranget denne formiddagen. Fire buer sto på dagens program som alle naturlig nok lå i reinens trekkområde.

Tamburstuen fortalte om buenes opprinnelse og brukere og krydret også beretningene med gode historier fra jaktlivet. Første stopp på turen var Illmannbua (Grønnbua), ei romslig bu, bygd i 1943, opprinnelig som måssåbu. I motsetning til de øvrige var den i reisverk.

Rustbua var eldre, den ble muret opp av brukeren på Nordre Rusten, Jo Rusten og sønnene  hans i 1890-årene. Tamburbua var som navnet sier, bygd av karer fra Tamburstuen med god hjelp av to jaktkamerater, og året var 1927.

Høgloftbua var siste stopp og her ble det en lang hvil hvor fjellstyret orienterte og bød på nykokt kaffe. Bua er en av tre steinbuer i Selsfjellet som den engelske lord Garvagh (1826-1871) lot bygge i årene 1860-61. Han var ivrig reinsjeger og engasjerte Tor Øigarden fra Nord-Sel til å bygge. Betalingen var 10 riksdaler for hver av de.

Leder i Sel fjellstyre, Jan Olav Solstad, sa ellers at fjellstyret er opptatt av å bevare kulturminner i fjellet og bidrar således til vedlikehold av de gamle jaktbuene. Når det gjaldt almen tilgjengelighet lar fjellstyret buene være åpne bare i jakttida.

Solstad hadde forøvrig en kuriositet å vise fram - nemlig  Garvagh sin jaktkikkert.

Den hadde lorden etterlatt seg siste gang han var i Sel.

Fjelloppsynsmann i Sel, Jan Erik Sannes, orienterte blant annet om reinens trekkveger i området og om bestand og fellingskvote for årets jakt.

Han svarte også på spørsmål, blant annet om utsiktene for småviltjakta.

Takk til arrangører – og værgudene, for en fin innledning av Friluftslivets år i Sel.

Publisert i Vigga, 25. august 2005