Botten Hansens gate

Paul Botten-Hansen (1824–1869) var fra Botten på Selsverket. 16 år gammel forlot han bygda og bondesamfunnet – for godt. Etter noen år som krambusvenn på Lillehammer dro han til byen for å studere.

Av Per Erling Bakke, Otta

Litteraturkritiker

I 1850-årenes Christiania fant han impulser i et miljø preget av litteratur og bykultur. Her kom han i en krets av unge, ennå ukjente, litterære talenter. Ibsen, Vinje og Aasen var noen av vennekretsen.

Botten-Hansen var den ledende kraft i redaksjonen av det satiriske ukebladet Andhrimner som han redigerte sammen med Ibsen og Vinje. Her skrev han sine skjønnlitterære arbeider, blant annet “Huldrebrylluppet”. Seinere redigerte han Illustreret Nyhedsblad i en rekke år.

Det var som litteraturkritiker Paul Botten-Hansen ble kjent, og det var nettopp bøker som ble hans verden. I sin to-roms leilighet samlet han etterhvert en stor samling av dansknorsk og europeisk litteratur, omkring 14000 bind.

Ledet Universitetsbiblioteket

I 1864 ble han leder av Universitetsbiblioteket. Siste leveåret ga han ut en bibliografisk oversikt over norsk litteratur på fransk. Den store boksamlinga hans ble solgt til Bergen, og er grunnstammen i byens offentlige bibliotek.

Botten-Hansen var en kapasitet innen sin tids åndsliv. Han må regnes som den fremste kjenner av norsk litteratur som hadde sine røtter fra Gudbrandsdalen. (1) Paul Botten-Hansen har, foruten å bli æret med gatenavn, også fått en byste av seg ved Sel kirke.

Kilder: (1) Årbok for Gudbrandsdal, 1982 . Norsk Allkunnebok, Fonna Forlag, 1949.

Les også: Paul Botten-Hansen 1824–1869