Nordmogata

Navnet kommer av den delen av Loftsgaard som lå på nordsiden av vegen gjennom Otta – Nordmoen, altså endel av Loftsgaardsvollen.

Etterord:

I forbindelse med utvidelsen av kjøpesenteret Ottatunet i 2005/2006 ble den vestre del av Nordmogate bebygd.

Tilbake til hele artikkelen