Ottas gater og veger

Otta var lenge bare delt inn i Oggo og Nea lina, Synna brue og Hjellum. Men på slutten av sekstitallet fikk gatene og vegene navn. Mest ytterliggående var forslaget om å gi gatene nummer som i New York. Bare én kvinne er hedret i Ottas veier og gater: Pillarguri.

Av Per Erling Bakke, Otta

Orginal tittel: Pillarguri eneste kvinne bak Ottas gater

Her kan du lese historien bak alle Ottas gater og veger

Som ottavær kjenner du vel alle gatenavn? Hvor de er? Hva navnet kommer av? Navn etter en gard, da er det greitt, men etter en person? Hvem var egentlig de som gjorde seg fortjent til å få en gatestubb på Otta kalt opp etter seg – som fikk navnet sitt på gateskilt, i telefonkatalog, på skattesedler og i offentlige registre? Vognmannsgata vet du vel hvor ligger, men hva kommer navnet av? At Iver Taugs gate er Synna brue har du vel fått med deg, men hvem var han?


Startet med jernbanen

La oss gå tilbake til et herredstyremøte i Vaage den 18. februar 1896. Her heter det i sak No. 4:

Bygningsloven af 6. september 1845 besluttes der i henhold til nevnte lovs § 46 bragt til anvendelse for gdr. 219 Otekren, 220 a og b Loftsgaard søndre og Mostuens indmark ved Otta jernbanestasjon. Som bygningskommisjon fungerer formanden i Sells sogn.

Ett år tidligere, 8. februar 1895, foreslo herredstyret at navnet på jernbanestasjonen skal være Otta. (1) Med disse vedtak fastslo kommunen hvor den framtidige stasjonsby skulle ligge, og hva den skulle hete.

Omkranset av elvene Otta, Lågen og Vesl´-elva dannet disse tre gardene etterhvert det gamle Otta. Med kvartalsbebyggelse konsentrert til området som i dagligtale kalles Ogga og Nea lina. Med stadig utbygging av industri, skole og serviceanlegg fulgte også økt boligbygging i 1960- og 1970 årene. Flere garder nedbygges, nye gater og kvartaler oppstår. Otta er ikke bare Ogga og Nea lina, boligområdene har begynt å klatre oppover lisidene og sør om Ottaelva.


Nesten 500 forslag

Folketallet stiger, men hvor bor de – innflyttere og bygdefolk? Og har de noen adresse? Etter initiativ fra Posten i november 1966 oppnevnte Sel Kommune en gatenavnkomité. Lokalbefolkningen engasjerte seg med å sende inn i alt 471 forslag til 43 gater og veger.

En av forslagsstillerne hadde følgende spesielle forslag:

Gi kort og godt gatene nummer! Så slipper man en blanding av gards-, person-, blomster- og steinnavn. Nummer på gatene har man blant annet i New York, og greiere sted å finne fram finnes ikke. Eksempel: Gate 8-hus 20 eller gate 8.20. La Otta bli den første “by” i Norge som innfører nummersystemet på gatene, og la oss få nummer fra Blekalia til Dahle.

Komiteen presenterte sine forslag for kommunen i mars 1968. Etter en del endringer av formannskapet vedtar Sel kommunestyre samme år sitt endelige navnevalg. (2) Otta hadde fått gatenavn. Bygdas identitet ble tatt vare på ved at garder, grender, gamle steder og tradisjonsrik steinindustri fikk sine navn knyttet til veier og gater.


Den fremste uansett kjønn

Selværer og andre med tilknytting til det gamle Sel ble æret. Alle var menn, med ett unntak: Pillarguri. I 1612 var hun alene blant likemenn. I dag er Pillarguri den eneste kvinnen, men også den fremste uansett kjønn, blant dem som har fått en gate eller vei oppkalt etter seg på Otta.

Pillarguri er vårt symbol utad, Sels kommunevåpen. Nå står hun ved jernbanestasjonen i bronse, på en sokkel av skiferberg. Blikket er vendt mot Kringen, hun er klar til å blåse sine lurtoner over Ottas gater.

Kilder: (1) Arkiv Vågå kommune. (2) Arkiv Sel kommune