Skansen

Av Per Erling Bakke, Otta

Denne vegen ble til som en følge av at Ottas nærområde i 1960-årene (1) stadig ble utvidet nordover i forbindelse med nye tiltak i Øyaområdet. Fra gammelt var det bygd skans langsetter Vesl´-elvas sørside, derav vegnavnet. Skansen besto av store tjukke skiferheller som var bolta sammen og sto på høgkant i bakken. Skansen var bygd i 1860-1870 årene av brukeren på Sygard Loftsgaard, Gammel-Trond Loftsgaard. Bolken var til vern mot oversvømming av Loftsgaardsvollen. (2) Nordre del av denne vollen er i dag Ottas nye handels- og servicesenter.

Kilder: (1) ”Otta 100 år”, Sel Historielag, Otta, 1996. (2) Jakob Loftsgård, Otta, 1998.

Tilbake til hele artikkelen