Storgata

Av Per Erling Bakke, Otta

Dette er Ottas hovedgate og ferdselsåre til Ottadalen. Gata hadde en sammenhengende lengde på vel 800 meter og strakte seg fra Loftsgårdsbrua, fortsatte Ogga lina og oppover forbi Ottekren. Storgata utgjorde Ottas absolutte sentrum med to parkanlegg, bensinstasjoner, banker, post, advokatkontorer, lensmannskontor, kommunehus, hotell, bakeriutsalg, kafeer og framfor alt de mange butikkene. Navnet sa seg sjøl: Det måtte bli Storgata.

Tilbake til hele artikkelen