Bjørkly Kafe for turister, bygdafolk og lojserende

Nederst i Verkensbakkom, like ovenfor der Mysusetervegen tar av fra E-6, ligger Bjørkly, huset til familien Barhaugen. Her dreiv Mathias og Kari Barhaugen kafé og overnattingsvirksomhet i 1950-årene.

Dette bildet fra 1950 viser to motorsyklister på reisefot etter et opphold på Bjørkly hos Mathias og Kari Barhaugen. To av barna deres, Berit og Einar (den minste), er også med på bildet. Bildet er utlånt av Olav Barhaugen, Skjærhalden.

Av Per Erling Bakke, Otta

 

Krig og okkupasjon var over. Boligbyggingen var i gang, og turisttrafikken kom etter hvert i virksomhet igjen.  

I 1948 bygde Mathias og Kari Barhaugen et relativt stort bolighus med rom nok for utleie.

Turister

Med Ulafossen like ved, og vegen til Mysuseter og Rondane forbi døra, var det naturlig for turister å ta en stopp på Bjørkly for mat og kaffe – eller for å leie seg rom for natten.

Bygdafolk

Kafeen var et rom i første etasje. Hit kom også bygdefolk, flere av dem var gardbrukere som tok seg pause mens de ventet på at kornet deres ble malt på mølla i Stampen.

Losjerende

Utenom sommersesongen var rommene leid ut til folk som hadde arbeid i nærområdet, som lærervikarer, tømmerkjørere og sagbruksarbeidere. Kafédriften opphørte imidlertid etter noen år, mens losjivirksomheten varte til slutten av 1950-årene.

Her er skiltet som viser at det var nattekvarter på Bjørkly. Skiltet var like godt etter 50 års bevaring på Bjørkly-loftet.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 10.05.2010