Medbrakt mat på Kaffestuggu på Stampen

I Papirhuset på Stampen på Selsverket møttes karene ved langbordet og kjøpte seg kaffe hos Kari Stampen, mat hadde de med fra heime.

Det ble drukket mye kaffe mens de ventet på at kornet ble malt.

 

 

Kaffestugu var i Papirhuset, som lå på nedsida av den tidligere Kongsvegen – huset til høyre i forgrunnen. Bildet er fra 1917.

Av Per Erling Bakke, Otta

På Stampen på Selsverket har det gjennom tidene vært allsidig virksomhet. Blant annet var det mølle på Stampen. ”Kveinmeinn” fra store deler av bygda og nabobygdene kom dit for å male kornet sitt.

Ikke alle hadde tørrstuggu, derfor hadde de på hestelasset også med seg ved til å fyre opp under panna, slik at kornet ble tørket før det ble malt.

De fra mindre bruk uten hest bar ”køynpøken” (sekken) sin på ryggen eller fraktet den i trillebåre eller kjelke, alt etter føret. Karene ble værende på Stampen hele dagen, ja enkelte lå også over.

Kaffestuggu var i Papirhuset

Fra slutten av 1800-tallet var det et hus på garden som ble kalt Papirhuset. Grunnen til navnet skal ha vært at det innvendig var tapetsert med et eller annet produkt av papir. Huset lå ved den gamle brua over Ula, på nedsida av den tidligere Kongsvegen.

Her møttes karene ved langbordet og kjøpte seg kaffe hos Kari Stampen, mat hadde de med fra heime. Det ble drukket mye kaffe mens de ventet, og prisen var åtte øre koppen (1932).

Det øverste bildet viser møllebruket i Stampen i 1903. Foran huset står tre store kvernsteiner oppreist mot murkanten. De er så godt som siste rest av møllebruket og står i dag ved stabburet på Stampen.

 

Det nederste bildet viser Møllebruket i Stampen i 1890.

De tre øverste bildene i artikkelen, er utlånt av: 
Stig Pettersen Sørlie.

Det var ikke bare kveinnmeinn som fikk losjere på garden, det fikk også loffere som kom rekende til gards. De fikk overnatte i Papirhuset, det som var kaffestuggu om dagen.

Kari Stampen var lærerinne i Vågå i mange år, før hun omkring 1902 kom heim og tok over gard og mølle. I tillegg vikarierte hun på Selsverket skole.

Eksplosiv bråstopp i 1940

Under krigshandlingene våren 1940 ble det bråstopp av virksomheten i Stampen. Ulabrua ble sprengt og hus og mølle satt i brann. De ble bygd opp igjen, men kaffestuggu på Stampen hører historien til.

To gardbrukere som nok besøkte Kaffestuggu på Stampen, Thor Olstad fra Søre Kleivrud (t.v.) og Syver Ulvolden (Wold) fra Ulvolden.

Gammelbrua ved Stampen

Gammelbrua over Ula, bygd av Pål Tofte i 1826.
Foto: Glimt fra Otta gjennom 115 år. Otta Kameraklubb ,1980.

 

Restene av Papirhuset i 1941

Ula bru ved Stampen i 1941, det vil si restene av den bak den nye trebrua. Til høyre ses pipa og restene av Papirhuset som var kafé på Stampen. 
Bildet er utlånt av Stig Sørlie Pettersen.

Dagens trebru ved Stampen

Den nye brua står solid forankret på de gamle brukarene. I motsetning til gammelbrua fra 1826, ble den bygd i tre. Den ble ført opp av Sel kommune, spesielt for overføring av kloakknettet fra Mysuseter , og sto ferdig i 1995. Den tjener kun for mindre ferdsel og er populær for de mange som vil oppleve, og ikke minst fotografere, den frådende Ulafossen. Til høyre det tidligere møllebruket på Stampen. Foto: Per Bakke, 1999.

 

Ingar forteller historien om Stampen

På 1600-tallet ble det anlagt kobberverk ved Stampen ved Ula på Selsverket, og på 1800-tallet var det både mølle, stamping og sagbruk i drift på Stampen. Ingar Stampen forteller her historien om Stampen. 
Les også denne artikkelen

Mølla på Stampen, med Ingar Stampen på dagens trebru. Foto: Næravisa Norddalen

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 05.05.2010

Denne artikkelen er en del av en artikkelserie om de mange kafeene og losjihusene som har vært på Otta gjennom 1900-tallet. Beretningen omfatter 28 virksomheter på Otta og tre i nærliggende områder. Bare tre av dem eksisterer fortsatt i 2010. Serien starter med virksomhetene ”Ogga lina” og ender ved Lågens bredd, før vi presenterer dem som lå utenfor Otta sentrum.