Tatere og vegfolk passerte gjennom bygda

I trettiåra var det mange tatere og andre vegfolk som fór rundt i bygdene. Taterfølgene var årvisse. Hver vår og utover sommeren og høsten kom storfamilier med mange unger kjørende med hest og kjerre, og slo seg ned på Tatersletta sør for Ulvolden på Selsverket. Der holdt de som regel til et par-tre dager.

Av Per Erling Bakke, Otta og Kjell Arne Bakke, Oslo

Mange kom til gards og spurde etter mat og husly. Kjerringene kom på døra med store knipper med forskjellige visper de hadde laget sjøl, og byttet dem gjerne med mat. Ola forteller at de voksne ofte var svært pågående, og at barna tigget etter mat. Som oftest fikk de en matbit for at en skulle bli kvitt dem.

 - Jeg husker en gang far var borte, at vi gjemte oss i grishuset til taterne hadde passert, sier Ola.

 En del selgere fartet det også. Det var to eldre karer som kom igjen hvert år. De gikk under navnet Knoll og Tott, og de fikk ligge i eldhuset. Knoll og Tott hadde med seg ei lita drakjerre hver. Der hadde de forskjellige småsaker som de solgte.

 Det var også en del jøder som fór rundt og solgte forskjellige stoffer. En gang en jøde hadde vært på garden, skulle Anne Marie fortelle dette til de andre barna. Da de kom hjem ropte hun:

 - Jøden har vore her og synt fram alt han ha, ler Ola.

 Ragnhild husker spesielt en vegfarende som hadde "bjøinnføt" (klumpføt). Han kom igjen år etter år og fikk ligge i uthuset. Mat ble det også ei råd med for ham.

 Av "skreppkremmere" var flere innom. De bar til vanlig på en gammel koffert. Der hadde de forskjellige småting, slik som blonder, trådsneller, synåler, hårnåler og mye annet.

 - Det ble gjerne til at mor handlet, for det var jo ting hun hadde bruk for, forteller Ragnhild.

 

Dette teksten er tidligere publisert i Ulvolden på Selsverket 1596 – 1996

av Per Erling og Kjell Arne Bakke.