Paul I. Sletten startet Otta Landhandleri for 90 år sia

Butikkmannen Paul I. Sletten kjøpte eiendommen Nyheim i 1919 og etablerte Otta Landhandleri.

Dette var et assortert landhandleri, der folk fikk kjøpt ”alt” de hadde behov for:

Mat - og forbruksvarer, skotøy, klær, jernvare og bygningsartikler.

Av Per Erling Bakke, Otta

Del av en artikkelserie om hva som skjedde på Otta for nitti og hundre år siden:

Artikkel 1: Hundre år siden Sel fikk egen sparebank

Artikkel 2: Otta feltpostkontor blir opprettet på Grand

Artikkel 3: Nordre Gudbrandsdalens Kreditbank opprettet i 1919

Artikkel 4: Grand Hotell brant ned til grunnen

Artikkel 5: Paul I. Sletten startet Otta Landhandleri for 90 år sia

Artikkel 6: Otta Kooperative Handelslag startet i 1919

Otta for nitti år siden

Otta for hundre år siden

Paul I. Sletten hadde drevet butikk både på Selsverket og i Romsdal, før han etablerte seg ”Nea lina” og kjøpte eiendommen Nyheim. Huset, hvor det i dag (2009) er frisørsalong, var satt opp på slutten av 1800-tallet.

I 1898 ble huset solgt, og her dreiv etter hvert to forskjellige eiere butikk – inntil Sletten kjøpte det i 1919 og etablerte sitt assorterte landhandleri.

Slettenbutikken, eller Otta Landhandleri, som var det offisielle firmanavnet, hadde et lokale på ca. 50-60 kvadratmeter samt kontor. Sletten var engasjert i bygdas steinindustri, og hva var vel mer naturlig enn at butikkgulvet var lagt av solid skiferstein.

Vareutvalget omfattet ”alt” folk hadde behov for: Mat - og forbruksvarer, skotøy, klær, jernvare og bygningsartikler.

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 28. november 2009