Syver Ulvolden: lokalhistorisk kilde fyller 90 år

Syver Ulvolden, Selsverket, fyller 90 år mandag 18. juni 2007. Den pensjonerte gardbrukeren på Selsverket ved Otta er en mye brukt lokalhistorisk kilde. Som altmuligmann på Mysuseter har han betydd mye for hyttefolk og fjellturister ved inngangsporten til Rondane.

Av Per Erling Bakke, Otta

Jordmora kom på sykkel fra Sør-Fron

Året er 1917, våronna er for lengst unnagjort, det er forsommer og snart tid for seterreis. Lauvskogen står grønn og fin, på åker og eng spirer og gror det. Snart stikker også det første potetgraset opp av åkeren.

Det er tidlig morgen, 18. juni. På Selsverket er det stille og rolig, bare den flomstore Ula bryter stillheten der den kaster seg vill og frådende utfor fossefallet. På Ulvolden er det en viss aktivitet denne morgenen: Anna og Syver venter snart sin førstefødte. Alt er tilsynelatende under kontroll, bare én person mangler: jordmora.

Den blivende far går spent og småtrippende på tunet, i mellomtiden skotter han sørover Kongsvegen. Tar det all verdens tid å komme seg til Ulvolden fra Sør-Fron da, sjøl på sykkel! Hun kom, med jordmor-kofferten på bagasjebrettet. Og hun kom tidsnok også. Flagget gikk til topps på Ulvolden denne dagen, gardgutten var kommet til verden.

Det var tradisjon at gardgutten på Ulvolden skulle hete Syver, og dermed ble Syver den fjerde i en ubrutt rekke. Med tre Syvere på garden, ble det til at bestefar ble kalt Sjur, mens junior naturlig nok ble til Vesl´ Syver.

Landbruksskole, så flom og krig

Syver tok tidlig til å arbeide på garden og i skogen. Seinere gikk han et år på Klones landbruksskole i Vågå.

Etter landbrukskolen var han blant annet med på oppryddingen etter storflommen i 1938.

Etter avtjent verneplikt møtte han til nøytralitetsvakt på Trandum i slutten av mars 1940. Ved krigsutbruddet 9. april ble kompaniet han tilhørte med i felttoget på Østlandet. Syver var blant annet med i kampene på Morskogen på en av krigens første dager.

Han og faren la ytterligere 50 mål under plogen

Syver tok over farsgarden i 1947, 30 år gammel. Året etter giftet han seg med Ragnhild Aaseng fra Heidal. De fikk barna Svein og Åse.

I tida fra bestefarens tid, da garden var på omkring 50 mål dyrket jord, ble det i farens og Syvers tid lagt ytterligere 50 mål jord under plogen.

I yngre år var han en periode medlem av kommunestyret. Allerede som 60-åring overdro han garden til neste generasjon.

Arbeidde til han var langt over 80

Som pensjonert gardbruker med seter på Mysuseter ble den hans tilhold mye av året. Til han var langt over 80 år tok han her på seg forskjellig arbeid for hytteeiere, blant annet grunnarbeid og tilsyn med hyttene. Fritida brukte han i Lurven, i steinbua nede ved Ula.

Familie og venner feiret ham i Lurven ved Ula

Og nettopp i Lurven feiret han lørdag 16. juni sine 90 år. I fint sommervær markerte søsken og annen familie, venner og hyttenaboer hans store dag. Mandag 18. juni, går flagget atter til topps på Ulvolden.

..

Denne artikkelen er første gang publisert på selhistorie.no 17. juni 2007.