1954. Otta feiret jernbanens 100 år

I 1954 slo jernbanefolket på Otta på stortromma med stor feiring og langt historisk opptog gjennom stasjonsbyens gater. Norges Statsbaner feiret at det var 100 år siden landets første jernbane, Hovedbanen Kristiania – Eidsvoll ble åpnet.

 

Av Per Erling Bakke, Otta

Tog

Annonse fra NSB: ”Jubileumstoget 1854 – 1954 står på Otta stasjon.”

 

 

 

 

 

 

 

For å markere jubileet hadde NSB satt opp et jubileumstog på strekningen Oslo – Åndalsnes. Det var besøk på noen av stasjonene underveis, hvor publikum ble invitert om bord:

Det var utstilling, og det ble vist kortfilmer som fortalte litt av jernbanens omfattende virksomhet. På hvert sted var det program med taler, musikk, sang og ikke minst opptog gjennom gatene.

 

[Annonse for jernbanens 100-årsjubileum 1954, Otta stasjon.]
Annonse fra NSB:
”Jubileumstoget 1854 – 1954 står på Otta stasjon.” 

Otta fikk besøk 13. og 14. mai. 

Dagningen ga brei dekning av besøkets første dag:

”Statsbanenes 100 års jubileum ble i går feiret i varmt vårvær og med et stort publikum både fra stedet og fra nabobygdene. Stedets jernbanefolk hadde på forhånd lagt ned et stort og fortjenestefullt arbeid med å sette stasjonsområdet i jubileets tegn. Så vel stasjonsbygningen som ilgodsbygningen var vakkert dekorert av jubileets emblemer, flagg, og barguirlandere, og det nyutsprungne lauvet var med og pyntet omgivelsene på sin måte.
Presis klokken 11. marsjerte Hamar Jernbanemusikkorps ut fra stasjonen etterfulgt av en del av stedets jernbanepersonale kledd i gamle uniformer og til slutt resten av personalet i sine vanlige uniformer. Opptoget gikk flere runder gjennom staden, og ”gamlekara” vakte stor jubel blant publikum i sine morsomme uniformer og med sine festlig sminkende ansikter. Særlig la en merke til stasjonsfullmektig Flagstad som tok seg godt ut i selveste generaldirektøruniformen.

2300 personer besøkte toget

Otta stasjon, trolig i 1970-Ã¥rene. Foto: ukjent

I løpet av de to dagene hadde 2300 besøkende sett utstillingen. Ved avslutningen siste kveld hadde flere hundre mennesker møtt fram. Også Jernbanens Musikkorps, Otta Damekor og Otta Mannskor deltok. Lars Riise-Pedersen takket på vegne av Sel kommune for besøket, samtidig som han komplimenterte utstillingen og de flittige musikerne. 
En representant for NSB takket for norddalens interesse og tilslutning. Han håpet på fortsatt –om mulig bedre – forståelse for NSBs arbeid. 

Otta stasjon, trolig i 1970-årene. Foto: ukjent 

Prolog ved jubileumstogets ankomst til Otta 13. mai 1954 (av Lars Riise-Pedersen)

Prolog ved jubileumstogets ankomst til Otta 13. mai 1954 (av Lars Riise-Pedersen)

 

fortsesttelse:

fortsettelse

Postverket markerte jernbanens 100-årsjubileum i 1954 ved dette året å gi ut tre frimerker. 20-øres frimerke viser landets første lokomotiv med hest og kjørekar i forgrunnen. 30-øres frimerke viser tidens moderne lyntog. Det blå 55 øres-frimerket viser lokfører om bord i lokomotivet. (Norgeskatalogen. Norsk Filatelistforbund 2012)

 

Postverket markerte jernbanens 100-årsjubileum i 1954 ved dette året å gi ut tre frimerker.
20-øres frimerke viser landets første lokomotiv med hest og kjørekar i forgrunnen. 30-øres frimerke viser tidens moderne lyntog. Det blå 55 øres-frimerket viser lokfører om bord i lokomotivet. (Norgeskatalogen. Norsk Filatelistforbund 2012)

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 29. mai 2014.