Lokalhistorisk byvandring med brødrene Bakke

Av Kjell Arne Bakke, Oslo 

Brødrene Odd og Per Bakke ledet an under den lokalhistoriske byvandringen under byfesten 24. august på Otta. Historielagsleder Kjell Voldheim takket for at brødrene øste av sine lokalhistoriske kunnskaper. Han lovte flere slike vandringer i nærmiljøet.

Brødrene Odd og Per Bakke ledet an under den lokalhistoriske byvandringen under byfesten 24. august på Otta. Historielagsleder Kjell Voldheim takket for at brødrene øste av sine lokalhistoriske kunnskaper. Han lovte flere slike vandringer i nærmiljøet.

Les mer om lokalhistorien på Otta

I underkant av tjue lokalhistorisk interesserte ottaværer møtte opp ved Grand Gjestegård, der leder i Sel Historielag ønsket velkommen til byvandring. Den var ett av mange arrangementer under byfesten, som Otta handel- og næringsforening arrangerte 24. august.

- Her lå Sygard Loftsgård

- Her var garden Sygard Loftsgård, der fire generasjoner Loftsgård dreiv fra 1848 og til langt ut på 1900-tallet, innledet Per Bakke og pekte på Grand Gjestegård og Solstad kafé. 

På Solstad-tomta ble hotellet etablert i slutten av 1890-årene, da jernbanen kom til Otta. Men hotellet brant, og det ble flyttet til skysstasjonen noen få meter unna, til dagens Grand.

To tømmervillaer

- Mellom Grand og Bjørkheim lå det en bjørkeskog som ble kalt Henrichsen-hågån etter eieren, fortalte Odd, da vi kom til den gamle telegrafbygningen. 

Telenor rev den gamle tyskerbrakka, bygde nytt i 1979 og solgte bygningen til Sel kommune i 2012.
Per supplerte med å fortelle at Henrichsen først bygde Villa Westend i 1905, før han fikk satt opp Pillarguri-villaen noen år seinere.


Utfylte hverandre

Slik fortsatte de to brødrene med å utfylle hverandre gjennom hele ruta, som gikk videre opp til dagens Norlandia Otta Hotell og til Ottekren, en av de tre gardene som Otta er tuftet på. 

En av vandrerne, Ann Birgitte (Molla) Ulvolden (født Hovde), supplerte med informasjon om garden, som hennes bestefar, Anders Hovde, kjøpte i 1904. 

Flere hoteller Ogga lina

På den første delen av turen la brødrene vekt på hotelldriften Ogga line, for her var det ikke bare hotell på Grand og Bjørkheim (Norlandia), men også tvers over gata (Otta Hotell) og nede ved jernbanen i Enger-bygget (også Otta Hotell). 

Med unntak av Grand har alle hotellene hatt dette navnet.

Stor aktivitet på tidlig 1900-tall

Under turen fortalte bergverkshistoriker Kjell Voldheim om skiferdrift i Ottekreberget og om Østlandske Stenexport, som bygde smelteverk for spesialstål Nea lina. Han fortalte også hva som hadde vært i parken i gamle dager – blant annet et produksjonsanlegg for kleberovner.

Ogga lina var det tidligere flere butikker og kafeer, to banker og apotek, som lå der gamle Kredittkassen var og dagens Sparebank1 nå ligger. 

Butikker og kafeer Nea lina

Brødrene fortsatte turen Nea lina. De startet med Bakkegarden, fortsatte med Olstad-huset, Centrum Magasin, Bondeheimen, Pillarguri, Sletten-huset, Regnbuen og Turmo ved den gamle Lågenbrua. 

Der Centrum magasin ligger, var det tidligere et en etasjes hus - og der Regnbuen står, var det en liten husmannsplass. 

Otta har blitt by, og en rekke hus er blitt fjernet med tiden, noe brødrene Bakke påpekte på sin vandring nedover Storgata.

Trolig flere vandringer

Turen ble avsluttet foran Pillarguri, der Kjell Voldheim uttrykte behov for flere slike turer, men da gjerne delt opp i flere, slik at man får god nok tid til å fordype seg i ett område eller tema om gangen.

Voldheim tok også opp tråden fra Grete Høstaker, som inviterte til tur på Kringsjå, der Loftsgård Velforening har gjenoppfrisket den gamle møteplassen, der Bjørheim hotell hadde et tilbud til gjestene. Rundt forrige århundreskiftet ble der servert både mat og drikke, og fortsatt er det også mange spor etter bergverksdrift.

Sammen med Norlandia Otta Hotell har Høstaker laget en brosjyre for området, der hun har kartlagt mange historiske spor under navnet Galleri Bergkunst. 

- Dit blir det også en tur seinere, lovte historielagets leder.

Takket brødrene

På vegne av arrangøren takket lederen i Otta handels- og næringsforening, Ole-Jan Ellelfsrud, Odd og Per for at de delte sine lokalhistoriske kunnskaper med byvandrerne. 

Det gjorde også Kjell Voldheim, som ved starten av turen uttrykte glede for at historielaget hadde fått de to brødrene til å påta seg vandringen, som første gang ble gjennomført med Odd i spissen i 1996.

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 24. august 2013.