Posten på Otta tilbake til start

Mandag 29. april 2013 ble postkontoret på Otta stengt. På sett og vis gikk posten på Otta tilbake til start. Det ble post i butikk. Slik var det i gamle dager også, som her i butikken og poståpneriet i Bakkegarden.

Rundt 1928, da det var poståpneri i butikken i Bakkehuset på Otta.

POST I BUTIKK: Dette bildet fra rundt 1928 er tatt i butikken til familien Bakke, der Johan var poståpner og Kristofa drev butikken, og sønnene Odd (foran) og Kåre løp ut og inn..

Av Bjørn Brandt, Norddalen

Se bare på bildet over. Det er tatt rundt 1928 og viser familien Bakke i butikken hvor det også var postkontor.

Familien Bakke er sterkt knyttet til posthistorien på Otta. Johan Bakke begynte som poståpner på Otta i 1921.

En av hans sønner, Per, var med og arbeidet med sin far fra barnsbein av. Han vokste opp med posten og var der i sin yrkesaktive karriere.

Også broren Odd (t.h.) ble det postmann av. Etter en gjestevisitt i Moss og Oslo, begynte Odd i posten på Otta i 1956. Også Odd har vært i posten ut sin yrkesaktive karriere. Vi har spurt Odd Bakke om han synes det er trist at postkontoret på Otta nå er stengt.

- Det er vemodig, men på en annen side er det forståelig. Utviklingen går i den retningen. Det går ikke an å opprettholde et postkontor når mye av varene forsvinner, sier Odd.

Han sikter til at flere og flere sender brev og dokumenter via Internett og ikke med hjelp fra posten.

Odd Bakke, Otta

 

Gode minner
Odd Bakke har mange gode minner fra sitt arbeid i posten.

- Vi traff mange hyggelige folk og hadde mange trivelige kolleger, sier Bakke.

Men, han kan også fortelle om slitsomme dager. For eksempel når postbudet måtte sykle til for eksempel Bredevangen og rundt ved Selsverket i bitende kulde for å levere posten. Det var forresten ikke så veldig populært blant folk flest når postombæringen startet.

Otta poståpneri 1935.

- Folk flest likte å komme på butikken eller postkontoret for å hente posten sin. For mange var det der de traff folk og fikk høre nyheter, sier Bakke.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet

Postbud på Otta

POSTBUD PÅ OTTA: Noen av postbudene ved Otta postkontor rundt 1985. Fra venstre : Arnfinn Bergheim, Anders Olsen, Alf Fremstad, Hilda Bergum, Wilfred Bjerkhagen og Ivar Bolstad. Fotograf ukjent.

Utvikling

Odd Bakke har vært med på en rivende utvikling innen posten. Han var med da postgiroen ble lansert. Det var den gang en stor nyvinning. Også starten på Postbanken fikk han med seg. Dessuten var det Odd og hans kolleger i posten som fikk ansvaret med å sørge for vegnavn på Otta. Bakke forteller at det etter hvert ble vanskelig å finne riktig postkasse til riktig brev. Dette fordi befolkningen på Otta økte.

- Vi foreslo derfor at det måtte bli vegnavn på Otta. Dette fikk vi aksept for, sier Bakke. Det var Odd Bakke, Pål Drivenes og Asbjørn Mæhlum som fikk oppdraget med å organisere dette. Postfolket sendte da ut lapper til alle husstander og ba om forslag til vegnavn. Forslag kom inn, og vegnavn ble det. Utenfor sentrum organiserte postfolket nummer på kassene. Det ble med disse tiltakene enklere for postombærere å finne riktig kasse. En annen pussig historie Odd kan fortelle, er at folk som jobbet i posten måtte huske alle poststeder på rams.

- Det var litt av en oppgave. På den tiden var det cirka 5.000 poststeder i Norge. Jeg pugget dem i tre deler; poststeder på Østlandet, på Vestlandet og i Nord-Norge. Etter hvert satt det som klistret. Du var ikke ordentlig postmann om du ikke kunne alle 5.000 poststedene, sier postmannen.

Historie

Posten i Sel og på Otta har lang historie. Otta postkontor ble opprettet som poståpneri under navnet Selsværket i 1891. Poståpneriet ble lagt til gården Moen. Den første poståpner var gårdbruker og stasjonsholder Ole Gundersen Moen. Da jernbanen ble forlenget til Otta i 1896, ble det naturlig å flytte posten til Otta jernbanestasjon. Navnet ble da endret til Otta poståpneri. Poståpneriet ble overtatt av Statsbanene med stasjonsmester Tron Larsen som poståpner.

Trafikkøkningen førte til at stasjonsmesteren sa fra seg bivervet som poståpner. I 1919 ble poståpneriet flyttet til Grand Hotell og omgjort til feltpostkontor. Fra 1921 ble statusen igjen endret til poståpneri. Posten ble året etter flyttet til Ottekra og i 1926/1927 til Bakkegården i Storgata.

Otta postkontor i OKB-bygget.

I 1954 flyttet kontoret til OKB-huset ved Grand Hotell. Otta postkontor fikk Ottadalen - med sine brevhus og poståpnerier- som distrikt. I tillegg ble brevhusene på Mysuseter og Breievangen lagt under Otta postkontor.

I 1960 flyttet posten til Olstad sitt forretningsbygg. På 80-tallet flyttet posten til Grandgården, der kontoret nå avsluttet sin virksomhet som postkontor mandag.

Det aller eldste posthuset ble imidlertid ikke etablert på Otta, men på Sel. Første gang det finnes spor etter dette er på 1600-tallet da Poffuel Romundgaard var i postens tjeneste.

Otta postkontor flyttet til Grand-gården på 1980-tallet.

Otta postkontor på 1980-tallet.

Og her i Grand-bygget var postkontoret, da det stengte 29. april 2013. Nå holder budtjenesten til i dette bygget, mens publikumstjenesten med blant annet pakker er hos Rimi.

Otta postkontor i Grand-bygget. Grand-bygget  på Otta