Gammel-Turmo

(English version) I dag er det bare navnet igjen av Gammel-Turmo, der det stod ei husmannsstue og et par sau- og geithus for 100 år siden. Her ruver det nå et stort tre-etasjers forretningsbygg i tre og betong.

Av Per Erling Bakke, Otta


Gammel-Turmo, som tidligere var en del av Turmo, lå på hjørnet mellom dagens Storgata og Müllersgate, i området mellom Turmo, Eben Ezer og den tidligere Mil-, BP- og Norol-stasjonen.

Opprinnelig tittel: Gammel-Turmo – fra husmannsstue med sau- og geithus til bueformede portaler

Les også:
Turmo – fra husmannsplass til bolig og forretningsgard

Startet elektrisk forretning på Turmo

Gikk under navnet Regnbuen

Bygget i sin helhet og inngangspartiet med bueformede portaler representerte noe nytt og fremmed innen lokal byggestil, da det ble satt opp på slutten av 1970-årene. Det var vel også derfor bygget gikk under navnet Regnbuen.

Seinere er fasaden utbygd med flere spisse takark, nok ett eksempel på byggeskikk og arkitektur på Otta.

Eiendommen har hatt mange forskjellige eiere etter at tomtegrunnen ble kjøpt. Alle har vært bedrifter eller investeringselskaper uten tilknytting til stedet, men som har sett betydningen av å etablere eierskap og forretningsdrift på Otta. Foretakene har vesentlig vært i bransjer innen byggvare, møbler og interiør.

Aktuelt med ombygging

Per februar 2013 er det imidlertid ingen forretningsdrift, og eiendommen har oppslag om både salg og lokaler til leie.

Det satses imidlertid på ombygging til boligformål, hvor blant annet Sel kommune er tilbydd andre og tredje etasje til omsorgsboliger. Og forretningslokalene i første etasje er antydet gjort om til garasjeanlegg.

Dagens eier er Hanstad Eiendom AS som kjøpte Gammel-Turmo i 2009.

Det opprinnelige Mengshoel-bygget

Forretningsbygget slik det var opprinnelig. Byggherre var A/S Mengshoel fra Lillehammer som her dreiv filial av byggvarer. Tomta kjøpte selskapet i 1978 av Kari Sletten fra Selsverket. Huset er blitt betegnet både som Mengshoelbygget og Regnbuen. Det offisielle navnet på eiendommen er imidlertid Gammel-Turmo med gards- og bruksnummer 220/ 27 med adresse Müllersgate 21. Det var byggmester og entreprenør John Rukin fra Otta som hadde byggeoppdraget og som har tatt dette bildet.

Gammel-Turmo har endret stil siden det ble bygd i 1978. To år seinere ble eiendommen solgt til Brødrene Jensen A/S fra Oslo. Siden har det vært tre andre eiere før den i 2009 ble solgt til dagens eier, Hanstad Eiendom AS.

Faksimile fra G og LT cirka 1980:

Kilder:

Under arbeidet med denne og de tre andre artiklene om Turmo er disse kildene benyttet:: 
Folketellinger, Grunnbok for Nord Gudbrandsdal Sorenskriveri, Statens Kartverk, Statsarkivet i Hamar, Sel kommune, Oddveig Turmo Haugaløkken, Steinar Turmo, Arvid Jakobsen, Kari Brun Gulbrandsen, Arne Bergsvendsen/Gudbrandsdølen. Aud Sandbu har bidratt med opplysninger hentet fra Digitalarkivet, herunder manntall og folketellingsregistre, kirkebøker, skips- og passasjerlister.

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 24. februar 2013.