Startet elektrisk forretning på Turmo

Rundt årsskiftet 1938 startet Theodor Trondsen elektrobedrift med verksted og butikk i sidebygningen på Turmo: Trondsens Elektriske Forretning. Senere huset bygningen Degnes Radio & TV og deretter firmaet Radiotelevisjon.

Av Per Erling Bakke, Otta

Denne sidebygningen tilhører eiendommen Turmo, der hovedbygningen ved siden av er av lafta tømmer. 
Bildet er tatt i januar 2013. Foto: Mona Olsen Bakke

Eiendommen ble opparbeidet av tidligere distriktslege Reidar Müller.  

Etter hans død ble Turmo solgt. Kjøper var Theodor Trondsen (1902–1965) fra Otta.

I tillegg til Bondeheimen, er det i dag bare hovedbygningen på Turmo som representerer denne århundre gamle tradisjonelle byggemåten på Otta. 

 

Dro først til USA

Teodor Trondsen, Otta Bildet viser Theodor Trondsen som 39-åring, da han ble avfotografert til bruk på legitimasjonskort utstedt i krigsårene. Foto: Sel Historielags fotosamling

Trondsen dro tidlig utenlands. Alt som åtteåring reiste han med mor og sin knapt to år gamle bror Jakob over til USAs vestkyst, for å slutte seg til familiefaren. Reisemålet var delstaten Washington. Da han var omlag 21 år, dro han til Tyskland for å studere og ble der utdannet til ingeniør.

Et par år seinere var han igjen på reisefot, denne gangen til Amerika, der reisemålet var Winnipeg i delstaten Manitoba i Canada. Han ble gift med Brynhild (Tutta) Jensen (1898–1987) fra Hamar.

De slo seg ned i USA, og mens de bodde i Brooklyn, New York, ble de foreldre til Tor Fredrik. Omkring 1935 kom familien tilbake til Norge, og våren 1937 kjøpte de Turmo av Ida Müller.

Familien Trondsen på Amerikabåtens ankomst til Norge, trolig 1935.

 

Familien Trondsen vendte tilbake fra USA, trolig i året 1935. Bildet er fra Amerikabåtens ankomst og viser Brynhild Trondsen med velkomstbukett i favnen mens sønnen Tor er trygt plassert på armen til en av passasjerene. Bildet er utånt av Arvid Jakobsen.

 

 

Trondsens utenfor Central kafé på Otta.

 

Dette bildet, tatt på kjøkkentrappa til Central Café, er fra omkring 1918 og viser Theodor Trondsen, her i dress, sammen med familien sin: Ragnhild, Anton og Jakob Jakobsen (nederst). 
Foto: Utlånt av Arvid Jakobsen

 

 

 

Startet Trondsens Elektriske Forretning

To radioforhandlere på Otta i 1956.

To radioforhandere på Otta i femtiårne. Faksimile fra bransjebladet Radioforhandleren nr. 2/1956.

 

Ganske snart etablerte Theodor Trondsen sin egen elektrobedrift. Verksted og butikk hadde han i sidebygningen på Turmo.

Dermed var det skapt nok en radio- og installasjonsforretning på Otta: Trondsens Elektriske Forretning.

Bedriften ble trolig startet opp i årsskiftet 1937/1938, etter at Brynhild Trondsen løste handelsbrev for Sel i slutten av november 1937. I unge år hadde hun jobb som telegrafassistent, og Otta Telegrafstasjon ble da også hennes framtidige arbeidsplass.

Trondsen hadde vanligvis én ansatt innen elektrofaget og én medarbeider i butikken.


Arrestert og sendt til Grini

Høsten 1944 ble Theodor Trondsen arrestert. Han satt i tysk fangenskap på Grini fram til frigjøringen våren 1945.

Theodor Trondsen ble ingen gammel mann. Han var bare 62 år, da han døde i 1965.
Sammen med ektefellen er han gravlagt på Sel kirkegård.


TV-alderen kom til Otta

TV-alderen kom til Otta.

 

Garantikort fra 1966, Trondsens Elektriske Forretnings Eftf. Arne Degnes.

 

På begynnelsen av 1960-tallet kom TV-alderen til Otta, og forretningen ble i 1964 solgt til Arne J. Degnes fra Oslo. Degnes fortsatte under firmanavnet Trondsens Elektriske Forretning Eftf. Seinere ble firmanavnet Degnes Radio & TV.

Etter Degnes overtok Asbjørn Nystad fra Sør-Fron. Han dreiv under firmanavnet Radiotelevisjon, inntil han flyttet til annet butikklokale.


Sønnen var amerikansk statsborger

Med rettigheter som amerikansk borger dro Theodors og Brynhilds sønn Tor Trondsen (1933–2001) 25 år gammel tilbake til USA. Han bosatte seg først på østkysten i delstaten New Jersey, men flyttet ganske snart over til vestkysten til byen Huntington Beach i California. Etter 17 år flyttet han og familien lenger sør i California, til Laguna Beach.

Tor arbeidet innen forsikring, et serviceyrke han trivdes med og som ga godt utkomme. Kona hans, Star, er av norsk herkomst med slekt tilbake til den kjente salmedikteren Magnus B. Landstad. De var trofaste norgesvenner, og gjennom årene ble det mange besøk til gamlelandet og Otta. Den ene av de tre sønnene deres er endog født på Lillehammer og alle har norske navn.

Artikkelen fortsetter nedenfor bildet.


Anton Storvik ny eier

Turmo på Otta

Turmo i 2006: Den gamle verneverdige toetasjes torvtekte tømmerbygningen på Turmo er et markant trekk i Ottas gatebilde, flyttet dit for over 100 år siden. Foto: Per Erling Bakke

 

I 1971 solgte Brynhild Trondsen Turmo og flyttet tilbake til heimbyen Hamar. Ny eier ble Anton Storvik, opprinnelig fra Vågå, men bosatt i Oslo. Både huset og sidebygningen har til tider vært leid ut.

Med sin bakgrunn som arkitekt tok Storvik (Stårrvik på Vågåmål) etter hvert fatt på oppgaven å restaurere huset. Året 2005 overtok neste generasjon, Ola Storvik, også han bosatt i Oslo. Han er utdannet i bygningsfaget, og som sin far liker han å stelle på gamle hus. 

 

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 17. februar 2013.