Brovold. Fra dyrlegebolig til legekontor og rør

På eiendommen Brovold, der det tidligere var rørleggerforretning, hadde distriktslegen bolig og kontor fram til 1961. Allerede i 1926 solgte Østlandske Stenexport eiendommen til Sel kommune, som skulle huse dyrlegen.

Av Per Erling Bakke

Brovoll Otta

Brovoll (t.h.) i 1947 med Loftsgårdsbrua i forgrunnen og med bensinstasjonen og Sletten-huset i bakgrunnen.

Artikkelserie om hus på Otta. 

Denne artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på 
Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid. 15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie. 
Les alle artiklene her

Dagens Storgate 2 med kjedebutikken Europris på grunnplanet og høgstandard leiligheter over to plan, ruver i nedre del av Storgata.

”Alle” vet at dette er stedet der det var rørleggerbedrift i mange år. At eiendommen heter Brovold er vel mer ukjent. Og hva med det to etasjers huset som sto der. Hvem bygde det og når, hvem bodde der og hva ble det brukt til? 

Brovoll Otta

Her er Brovold (t.h.), slik huset var da Sel kommune kjøpte eiendommen til dyrlegebolig i 1926. I forgrunnen den gamle Loftsgårdsbrua.. Tvers over vegen sees Turmo. Bildet er fra 1927.

Kommunen kjøpte Brovold 

Eiendommen ble opprettet ved at Østlandske Stenexport i 1926 deler fra og selger tomt og hus til Sel kommune. Selskapet hadde, etter at det etablerte seg i Sel, store områder som det hadde kjøpt fra både Mostugu og Sygard Loftsgård.

Bolig for distriktsdyrlege

I Kommunestyrets vedtak heter det at det ”besluttes enstemmig at indkjøpe Brovold til ny dyrlegebolig for kr. 28000. + omkostninger.”

Hvor lenge Brovold var bolig for dyrlege er ukjent. Men faktum var at distriktet var for lite, ettersom også Vågå hadde dyrlege. Det ble derfor ”arbeidet sterkt for å få den ansatte dyrleges bopell flyttet til Vågå eller eventuelt Lalm”, står det å lese i Sel formannskaps protokoll fra september 1926.

Innlagt vann i 1929

Huset var bygd omkring 1918, men innlagt vann var det ikke. Det kom først i 1929, da distriktsdyrlegen ber kommunen om å få lagt inn vann og vaskeservant.

Ett av rommene i første etasje var allerede fra starten stilt til disposisjon for ”sykepleiersken”, som hadde gratis ved til brensel. Sykepleietjenesten var på denne tida et samarbeid mellom kommunen og Otta Sanitetsforening.

Bolig og legekontor

Etter at distriktslege Reidar Müller døde desember 1935, ble det straks beordret ny distriktslege for Sel og Heidal. Fra 1. juni 1936 var assistentlege ved fylkesykehuset i Sandnessjøen, Carl Oscar Øhrn på plass med bolig og kontor i den tidligere dyrlegeboligen.

Etter få år ble han etterfulgt av Henry Lundh. Han var i stillingen under krigen og fram til årsskiftet 1946/47, da han overtok som direktør og overlege ved Reitgjerdet Sykehus i Trondheim.

Hans etterfølger Lyder Sætersdal kom nordfra, fra Vensmoen Sanatorium i Saltdal. Han hadde også kontor og bolig på Brovold. Her startet han med jevnlig spedbarnkontroll.

Legekontoret flyttet etter 25 år

Som spesialist i lungesykdom så han betydningen av en diagnosestasjon, og i 1948 etablerte fylket Otta diagnosestasjon i Bakkegarden med Sætersdal som ansvarlig lege. Kontoret var åpent en dag i uken. Spedbarnkontrollen ble da utført her, et tiltak som ble finansiert av bygdas sanitetsforeninger.

Da Selsro Bygdaheim sto ferdig i 1961 flyttet legekontor og diagonosestasjon inn i første etasje i nye tidsmessige lokaler. I andre etasje var det leilighet for assistentlege, kontorsøster og helsesøster. 

Solgt til rørlegger i 1959

I 1959 ble eiendommen solgt til Kjell Kristiansen. Etter hvert flyttet han sin bedrift Otta Rørleggerforretning hit. Seinere ble eiendommen overtatt av andre bedrifter innen rørleggertjenesten.

Med tiden ble eiendommen solgt, huset revet, og det ble bygd nytt. Eiendommen ble seksjonert i 2005, og inneholder elleve sjøleigerleiligheter samt stort forretningslokale. Eier i 2012 er Gilje Eiendom AS.

Dermed var det slutt på legetjeneste på Brovold etter 25 år.

Solgt til rørlegger i 1959

I 1959 ble eiendommen solgt til Kjell Kristiansen. Etter hvert flyttet han sin bedrift Otta Rørleggerforretning hit. Seinere ble eiendommen overtatt av andre bedrifter innen rørleggertjenesten.

Med tiden ble eiendommen solgt, huset revet, og det ble bygd nytt. Eiendommen ble seksjonert i 2005, og inneholder elleve sjøleigerleiligheter samt stort forretningslokale. Eier i 2012 er Gilje Eiendom AS.

Brovold 2002

Brovold 2002 (bildet over). Etter at det kom nye eiere, ble huset etter hvert restaurert og påbygd. I første etasje var det rørleggerforretning og stort lager. I andre etasje hadde bedriften kontor.
Foto: Arvid Jakobsen

Brovold (t.h.) i 2005. Foto: Arvid Jakobsen.

 

 

 

 

 

 

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 20. januar 2013.
____________________________________________________________________