Samvirkelaget bygde varehus med moderne lokaler

I 1968 fikk Otta et mer moderne varehus, etter at Samvirkelaget hadde tatt et nytt steg videre fra femtiårenes butikkutbygging – men det hele startet Ogga lina i 1919.

Av Per Erling Bakke, Otta

Mur, glass, betong og flatt tak var den ytre ramme av nybygget, da Otta Samvirkelag åpnet sitt varehus høsten 1968.

Bygd på skomakerens tomt

Mur, glass, betong og flatt tak var den ytre ramme av nybygget, da Otta Samvirkelag åpnet sitt varehus høsten 1968.

Bygd på skomakerens tomt
Det ble bygd vis á vis Pillarguri, der huset til skomaker Petter Resløkken lå (til høyre).

Seinere utvidet laget også med Larsen-tomta, der det blant annet hadde vært butikk. 

Med nybygget på hjørnet av Storgata og Olav Bismos gate hadde laget realisert sine planer om større og moderne forretningslokaler og dermed fått et bedre tilbud innen varegruppene kolonial, sko, klær og utstyrsvarer.

I dag er varehuset borte fra gatebildet. Det ble bygd inn i det tidligere etablerte Ottatunet Kjøpesenter, og i november 2005 kunne Forbrukersamvirket åpne sin Mega-butikk i nye og moderne lokaler.

Otta Samvirkelags epoke var slutt og dermed også utvalget av bygge- og forbruksvarer.

Coop Mega – "Litt ditt"

Nå satses det hovedsaklig på matvarer og navnet er Coop Mega Otta - og der medlemmene fortsatt er eiere under slagordet " Litt ditt". Og senteret har fått nytt eierskap og navn: Amfi Otta.

Startet Ogga lina

Otta Kooperative Handelslag ("Koopen") startet sin virksomhet i Blekastad-huset i 1919.

Butikken lå sentralt ved hovedvegen (dagens Storgata 24) i lokale leid av Sigurd O. Blekastad. 

Bak disken sto to ottaværer: Anton Oustad som bestyrer og Hans Bergsvendsen som hans betjent. Seinere ble det bygd nytt hus på tomta, det seinere "Frukten", i dag eid av kiropraktor Ivar Risheim.

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 26. desember 2012.