Havnstad fra 1900 ble utviklet til dagens Pillarguri

Havnstad, i dag bedre kjent som Pillarguri, ble fradelt fra Sygard Loftsgård i 1900. Mari Rasmusdatter Havn fikk dermed en sentral eiendom ”Nea lina” – tett ved hovedvegen gjennom Otta. Der bygde hun ei tømra stue med to rom og kleva (lite rom).

 

Av Per Erling Bakke, Otta

Dette bildet fra omkring 1912 viser de tre generasjonene som dreiv kafé og overnatting på Pillarguri. Mari Havn (til høyre) som startet virksomheten og etterfølgerne Thora og Torstein Romundgård sammen med datteren Martha.

Dette bildet fra omkring 1912 viser de tre generasjonene som dreiv kafé og overnatting på Pillarguri. Mari Havn (til høyre) som startet virksomheten og etterfølgerne Thora og Torstein Romundgård sammen med datteren Martha.

Folketellingen i 1900 beskriver eiendommen som et forpaktet jordstykke under Loftsgård og huset som ”Mari Havns hus”.

Der driver Mari Rasmusdatter Havn en mindre kafé og hotellbedrift.

Huset ble etter hvert påbygd og de gamle tømmerveggene ble innbygd i det nye.


Førte familievirksomheten videre

I 1927 overdro hun eiendommen til sin datter og svigersønn, Tora og Torstein Romundgård, som dermed førte familievirksomheten videre. 

Med tida tok tredje generasjon, Martha – gift med Annar Lindby, over Havnstad med losji og kafédrift. I deres tid ble huset betydelig utbygd i høyden og bredden. I driften var det to ansatte.         

Navn til ære for Guri

Om det nå var Mari eller hennes etterfølgere som fikk den geniale idé å kalle kafeen for Pillarguri er uvisst. 

Med navnevalget ble folk minnet om over 300 år gammel krigshistorie fra Sel, dermed æret man også ungjenta Guri som ga navn til Pillarguritoppen. Og med tiden ble hun også motiv til Sel sitt kommunevåpen. 

Kristiansen bygde ut ytterligere

Pillarguri kafe

I 1966 ble eiendommen solgt til Bertha og Arne Kristiansen. De bygde ytterligere ut huset. Foruten egen leilighet og kafé, hadde de i alt seks gjesterom til leie. Og navnet ble endret til Pillarguri Turistheim.

Etter mange års drift tok Thorstein Kristiansen over ”stafetten” fra foreldrene, og sammen med ektefelle Aud dreiv han familiebedriften videre.


I 1999 fulgte yngste bror Odd opp familiebedriften, og han visste å sette lokalt preg på kafeen. Da Pillarguri ble solgt i 2004, var flere tiårs kafédrift for familien Kristiansen over. 

Holder koken

Kafeen har holdt koken i over 110 år og drives i dag (desember 2012) av Marianne Jørstad Sæther og Sissel Steinsdotter Bekkemellem i samarbeid med huseieren Storgata 7 Invest AS, som eies av ottaværene Knut Øivind Vangen Randen og Vebjørn Hoff. 

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 20. desember 2012.