Sørvold. Byggestilen var vanlig på 1920-tallet

I Otta-byens nye handlegate, i området ved dagens kjøpesenter, er det i dag bare ett hus igjen av dem som ble bygd der i 1920-årene. Huset til Elisabeth Sundt er fra omkring 1926. Det har vært restaurert gjennom årene, men stort sett har det bevart byggestilen, som var nokså gjengs for vanlige bolighus på Otta for 80-90 år siden.

 

 

Av Per Erling Bakke

Dette bildet er trolig tatt i 1978 i forbindelse med et avsluttet restaureringsarbeid som ble utført av John Rukin. Foto: John Rukin.

 

Artikkelserie om hus på Otta

Artikkelen er en del av en serie om noen av eiendommene på Otta, fra 1800-tallet og fram til vår egen tid.

15 av artiklene er nyskrevne, men vi presenterer også hus som er omtalt i tidligere artikler her på Selhistorie.
Les alle artiklene her

Det var i 1930 at familien Løkke kom til Otta og kjøpte naboeiendommene Nordvold og Sørvold av baker Ragnar Hansen.

Opprinnelig var dette en eiendom som seinere ble delt. 

Bolig og bakeriutsalg 

Bakeriet var i Nordvold (Holø i dag), der foreldrene, Edvard og Olava,og datteren Aagot bodde i andre etasje.

Bakeriutsalget var i Sørvold, der sønnen Conrad bodde med sin familie. Med tiden ble eiendommene delt mellom søskenparet. Aagot og ektefelle Johan Sundt ble eiere av Sørvold.

Otta Fargehandel og Parfymeri

Johan Sundt var i en årrekke handelsbetjent på kooperativen (Otta Kooperative Handelslag).

Mange vil nok huske han også som mangeårig brannsjef, kinomaskinist og ambulansesjåfør på Otta.

Sundt var også ambulerende kinomaskinist for Norsk Bygdekino i mange år. Han reiste land og strand rundt og viste film til bygde- og kystbefolkning på steder uten fast kino. Alt i 1942 hadde han sikret seg handelsbrev for Sel. Det kom godt med da han og ektefelle Aagot på 1950-tallet startet spesialforretning i malervarer kombinert med parfymeri.

Familebedriften ført videre i 1969 

"Elisabeth Johanne Sundt, f. d. 21. januar 1945, bopell Otta, meddeles handelsbrev på kjøpmannshandel i Sel herred, – båndlagt for firma Otta Fargehandel og Parfymeri`s handelsrett" (protokoll utstedte handelsbrev i Sel),

Etter at forretningen ble nedlagt, har det vært forskjellige leietakere. I det tidligere bakeriutsalget/ butikklokalet er det i 2012 ett firma som handler med forskjellig utstyr for dyrehold.

Dreiv også Bondeheimen

Aagot Sundt. (t.v. i begge bildene) foran Bondeheimen, som også Sundt drev og fortsatt eier.