Bondeheimen – en over tre hundre år gammel bygning

Det tidligere kafé- og losjihuset Bondeheimen ble tømret opp i Storgata på slutten av første verdenskrig.

Under andre verdenskrig ble gjesteværelsene rekvirert til bruk for tyske befal.

Huset, som er fra 1690-årene, er en gammel kårbygning fra Søre Faukstad i Heidal og er vurdert som verneverdig av Fylkeskonservatoren.

Av Per Erling Bakke, Otta

Sentralt i Ottas gatebilde, i Storgata 9, ligger eiendommen Loftsmo. Navnet forteller at dette, som de fleste eiendommer ”Nea lina” er utskilt fra Sygard Loftsgård. Det skjedde allerede i 1906, da byggmester Ole Chr. Sørlie fikk bygselbrev på et jordstykke fra Knud Loftsgaard.

Kafé og losji fra 1900-tallet

Bygseltomta omfattet også området der Centrum Magasin ligger. På denne delen av tomta sto det tidligere et hus hvor Ingrid Løland dreiv kafé og losjihus først på 1900-tallet.

Seinere, omkring 1913, dreiv Karoline Trondsen kafé her. I 1925 ble tomta delt i to, og hvor Bondeheimen altså utgjør eiendommen Loftsmo.

Henrik og Petra Sedell, besteforeldrene til Elisabeth Sundt, kjøpte eiendommen i 1925 og startet Bondeheimen. Her var det kafé og losji til leie, to enkelt- og tre dobbeltrom i andre etasje.  På tomta stod det tidligere et annet hus, der det fra tidlig 1900-tall også ble drevet kafé og losjihus.

Værelser til leie

Foruten kafé hadde Bondeheimen losji til leie, to enkelt- og tre dobbeltrom i andre etasje. 

Petra Sedell dreiv Bondeheimen fra eiendommen ble kjøpt og til hun i 1938 overlot hus og drift til neste generasjon, Johan og Ågot Sundt.

Under okkupasjonsårene var gjesteværelsene rekvirert til bruk for tyske befal. Kafeen ble likevel ikke nedlagt, men fortsatte med de begrensninger i driften som situasjonen krevde.

Ett av de eldste husene på Otta

Bondeheimen er ett av Ottas eldste hus. Det er uvisst om tømmerbygningen på ”Turmo”, som ble flyttet fra Formo rundt 1909, er eldre.

Denne artikkelen ble første gang publisert på Selhistorie.no 13. desember 2012.